homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

מדריך להתמחות משפטית במוסדות בינלאומיים

 

הפקולטה למשפטים שלנו, באוניברסיטה העברית, התגאתה במשך שנים רבות באוריינטציה התיאורטית של הלימודים בה. תוך כדי התבססות על ההיגד המפורסם של קרל לוין (האב המייסד של הפסיכולוגיה החברתית), לפיו אין דבר פרקטי יותר מתיאוריה טובה, הכשרנו דורות של תלמידים לעסוק בעריכת דין בישראל מבלי להקנות להם כלים מעשיים של ממש. במקום זה, הסתפקנו בהקניה של ידע דוקטרינרי בסיסי, כלי ניתוח וביקורת, והצגת פרספקטיבה תיאורטית עשירה. מבחינתנו, הדרישה להתמחות מעשית לפני מעבר בחינות הלשכה הבטיחה כי עורך הדין הצעיר או עורכת הדין הצעירה ייכנסו ל"שוק העבודה" כאשר הם מצוידים בכלים עיוניים ומעשיים מתאימים.

 

בשנים האחרונות, התפיסה שלנו על אודות מסלול ההכשרה המקצועית הנחוץ לבוגרינו ועל תפקיד האקדמיה בהקניית כלים מעשיים השתנתה. ראשית, ההכרה הגוברת שלנו בחשיבות הפרקטיקה כשדה מחקר וכנושא לרפלקציה, הובילה אותנו להפנים את התרומה שיכולה להיות לנו כאקדמיה בעידוד בחינת יחסי הגומלין בין הפרקטיקה לתיאוריה. שינוי תודעתי זה הוביל אותנו בשנים האחרונות לעבות את מערך הקליניקות שלנו ולהציע מספר גדול של סדנאות מעשיות בפקולטה. שנית, ככל שאנו רואים את בוגרינו משתלבים ב"שוק עבודה" גלובלי – בין אם מדובר בעבודה מחוץ לישראל ובין אם מדובר בעבודה בישראל המצויה בממשק עם העולם החיצוני – הרי שעלינו לבחון מחדש את מערך ההכשרה שלנו. הצורך להקנות לבוגרים שלנו השכלה משפטית עיונית בעלת אוריינטציה בינלאומית תומך בעידוד החשיפה של התלמידים שלנו לפרספקטיבות שונות על המשפט ובמתן כלים מעשיים שיאפשרו להם לתפקד בסביבה כזו. ההכרה הגוברת שלנו בחשיבות של הקניית פרספקטיבה משפטית בינלאומית, הובילה אותנו בשנים האחרונות להגדיל את מספר המרצים מחו"ל המבקרים בפקולטה, ולהרחיב את תכניות חילופי הסטודנטים שלנו, ותחרויות המשפטים המבוימים שלנו מספקות, באופן חלקי, את הצורך במתן כלים מעשיים בינלאומיים.

 

ההתמחויות בבתי דין בינלאומיים וארגונים בינלאומיים משתלבות בצורה ברורה בתהליכים הפדגוגיים שתיארתי עד כה. הרצון שלנו להקנות לתלמידינו כלים שיאפשרו להם להתמודד על משרות משפטיות מובילות בארץ ובעולם, מצריך זיהוי והנגשה של מסגרות שתוכלנה להכשיר אותם לתפקד, הלכה למעשה, בסביבה משפטית בעלת אוריינטציה בינלאומית. רצון זה עומד בבסיס המאמצים שלנו לסייע לתלמידים ולבוגרים שלנו להתמחות בחו"ל. אנו רואים בהתמחויות אלה כאמצעי בעל חשיבות רבה בהתפתחות המקצועית של המתמחה, במעבר ידע ומיומנות (knowhow) בין מסגרות משפטיות הפועלות בחו"ל לסביבה המשפטית הלוקלית ובבניית המוניטין של הפקולטה כמוסד המעמיד קאדר של בוגרים בעלי פוטנציאל מקצועי רב, העומד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר.

 

הייתה לי הזכות לעמוד בראש מרכז מינרבה לזכויות אדם כאשר ייסדנו, בהמשך להצעתה של עו"ד סיגל הורוביץ, תכנית התמחות בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה ברוואנדה. עד אז לא היו כלל מתמחים ישראלים בגוף זה, וכמות התלמידים הגדולה שנסעה לארושה במסגרת התכנית לא רק רכשה ידע, הבנה וניסיון ייחודי בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי, אלא גם הטביעה את חותמה על בית הדין עצמו ושירתה את תדמיתה של הפקולטה באופן יוצא מן הכלל. כראש מינרבה, ומאוחר יותר כדיקן הפקולטה, ניסיתי לסייע גם לתלמידים ובוגרים אחרים אשר ביקשו להתמחות בבתי דין ובארגונים בינלאומיים אחרים. לצערי, עד כה טרם הצלחנו לגייס כמות מספיקה של משאבים אשר תאפשר מתן סיוע כספי מתאים לכל תלמיד או בוגר של הפקולטה המבקש להתמחות בבית דין או ארגון בינלאומי והמתקשה לממן זאת בעצמו; אני מקווה ומאמין, עם זאת, כי בעתיד נוכל לספק תמיכה משמעותית יותר לכמות גדולה יותר של תלמידים ובוגרים.

 

אני מבקש לברך את עורכי החוברת הנוכחית על עבודתם המצוינת בהכנת והפקת פרסום חשוב  זה. אני בטוח כי חוברת זו תסייע בהנגשת ההתמחויות בחו"ל לדורות הבאים של התלמידים והבוגרים, וכי הדבר יתרום לאיכות ההשכלה המשפטית בישראל, לפתיחת אפשרויות קריירה חדשות בפני תלמידינו ובוגרינו, לחיזוק ושיפור הגופים הבינלאומיים בהם הם יתמחו, ולהאדרת שם הפקולטה בתפוצות. תודה לכם/ן! 

 

יובל שני, דיקן הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית

 

למדריך לחץ כאן

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים