homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim
סטודנטים הסובלים מליקויי למידה


במסגרת משרד דיקן הסטודנטים פועלת יחידה ללקויות למידה, אשר מספקת תמיכה נרחבת לתלמידים הזקוקים לכך. לקבלת מידע וסיוע אנא פנו ישירות ליחידה: http://studean.huji.ac.il/?cmd=learning_disabilities.148.

על בסיס אישור מהיחידה ללקויות למידה ובהתאם להמלצת גורמי המקצוע שם ניתן לקבל התאמות בבחינות (לדוגמא תוספת זמן).

בכל שאלה ניתן לפנות גם לגב' שושי בן-עמרם, הרכזת לענייני התואר הראשון במזכירות לענייני תלמידים: shoshibe@savion.huji.ac.il.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים