homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

תמיכה לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם

 

הפקולטה מפעילה פרויקט תמיכה אישי לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם.

המעונינים מתבקשים לפנות למרכז הפרויקט: פרופ' גיא הרפז.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים