homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

 

מידע לתלמידי שנה א' במשפטים

לשנת הלימודים תשע"ז

שנת הלימודים תשע"ז נפתחת ביום ראשון, כ"ח בתשרי התשע"ז, 30 באוקטובר 2016

 

 
תלמידות יקרות ותלמידים יקרים,


במטרה להקל על הצעדים הראשונים באוניברסיטה באתר זה מובא כל המידע החשוב לעת הזו העוסק בתכנית הלימודים לתואר הבוגר במשפטים בשנה א' ועל הליך ההרשמה לקורסים.


אנו שמחים על שבחרתם להצטרף אלינו בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים ומאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומהנה.

ימי תמיכה בהרשמה לקורסים  1. דפי מידע והדרכה לתלמידי שנה א' לשנה"ל תשע"ז
  2. הנחיות להרשמה לקורסים במערכת
  3. דף הנחיות וטיפים לרישום של רכז האוריינטציה למערכת שעות לשנה א'
  4. מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר
  5. מבנה תכנית לימודים בתכנית משותפת
  6. מבנה תכנית לימודים בתכנית לתואר בוגר משפטים עם השלמות לתואר מוסמך במנהל עסקים
  7. מערכות הלימוד
  8. דירוג האשכול במשפט משווה
  9. לו"ז שבוע האוריינטציה


 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים