homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

הנפקת אישורים רשמיים


אישורים רשמיים ניתן לקבל במזכירות לענייני תלמידים. הנפקת אישורים כרוכה בתשלום (כאמור בתקנון האוניברסיטאי). תעריפי האישורים נקבעים על ידי האוניברסיטה.


ניתן להנפיק חלק מהאישורים גם  בפורמט הכולל חיתום אלקטרוני. שירות זה ניתן על-ידי חברת MYEASYDOCS (ספק שירות חיצוני) לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

סוג האישור אישורים מודפסים
תלמיד פעיל תלמיד לשעבר
אישור לימודים בעברית חינם 30 ₪
אישור לימודים באנגלית 30 ₪ 30 ₪
אישור זכאות לתואר בעברית חינם 30 ₪
אישור זכאות לתואר באנגלית 30 ₪ 30 ₪

גיליון ציונים רשמי בעברית

30 ₪ 70 ₪
3 עותקים
גיליון ציונים רשמי באנגלית 30 ₪ 70 ₪
3 עותקים

גיליון ציונים רשמי בעברית למי שלמד לפני 1980

- 105 ₪
  3 עותקים
גיליון ציונים רשמי באנגלית  למי שלמד לפני 1980 - 117 ₪
  3 עותקים
תרגום תעודת בוגר/מוסמך 50 ₪ 60 ₪
עותק מאושר של תעודת בוגר/מוסמך 30 ₪ 70 ₪
אישור מיוחד לחו"ל 115 ₪ 115 ₪
תעודת תואר חלופית 250 ₪
אישור על יתרת חובות לתואר (לתלמיד פעיל בלבד) 50 ₪ -
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים