homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

רשימת דיקן

 

רשימות הדיקן בפקולטה למשפטים נבנות בהתאם למפורט בתקנון הפקולטה.

תמונות מהטקס

 

רשימת הדיקן הזמנית - מצטייני תשע"ה

הנחיות ותקנון לרשימת הדיקן בפקולטה לשנת תשע"ה - בבקשה קראו בקפידה.
קובץ לחישוב זכאות   


  

מוסמך:

·        רשימת דיקן זמנית במוסמך במשפטים

·        רשימת דיקן זמנית במוסמך מנהלים במשפטים

·        רשימת דיקן זמנית במוסמך בקרימינולוגיה

·        רשימת דיקן זמנית במוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות באכיפת חוק

·        רשימת דיקן זמנית במוסמך בקרימינולוגיה בהתמחות במדע פורנזי

 

 


 

 

 

 

 רשימות דיקן משנים קודמות:
  1. רשימת דיקן לשנת תשע"ה:  תמונות מהטקס

      
  2. רשימת דיקן לשנת תשע"ד: בוגר, מוסמך  תמונות מהטקס

  3. רשימת דיקן לשנת תשע"ג: בוגר, מוסמך - תמונות מהטקס

  4. רשימת דיקן תשע"ב: בוגר, מוסמך - תמונות מהטקס

  5. רשימת דיקן תשע"א  - תמונות מהטקס

  6. רשימת דיקן תש"ע

  7. רשימת דיקן תשס"ט

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים