homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

"כללי הג'ונגל" - על פי מחזהו של ברכט "הכלל והיוצא מן הכלל"

20.5.2010, 26.5.2010, 31.5.2010"אסירי תודה"
- גרוטסקה מקורית על החברה הישראלית.

22.6.08 , 29.6.08.

כתבות שהתפרסמו בנושא

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים