homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

 

הסדנה לתיאטרון
 
 

חיי היום יום קשורים באופן מהותי לתיאטרון ומשפטנים שהמורכבות של חיי היום יום היא לחם חוקם יצאו נשכרים מחשיפה לתיאטרון ומניסיון תיאטרלי. על כוחו של המשחק עמדו מחזאים פילוסופים ופסיכולוגים. מטרת הסדנא היא לרתום עצמה זאת לטיפוח משפטנים רבגוניים יותר ורגישים יותר.

חברי הסדנא ילמדו תיאוריות שונות של תיאטרון כגון של סטניסלבסקי, ברכט ובואל ועל השימוש בתיאוריות אלו לניתוח אירועים משפטיים. הם יעמדו על תפקיד התיאטרון ליישוב קונפליקטים ופתוח חשיבה ביקורתית ועל הקשר בין משפט ותיאטרון.

  

  • משחק מעשי - הקניית יסודות משחק בתיאטרון, עבודה גופנית, קולית, דיקציה, אלתור, משחקי תפקידים, בניית דמות וטכניקות משחק שונות.

  • הפקה של מחזה - הפקה שבה הסטודנטים שותפים לתהליך מראשיתו ועד סופו כולל: משחק, כתיבה, תלבושות, אביזרים ותפאורה.  

  • הקורס יקנה לתלמידים יכולות בסיסיות הקשורות במשחק בעיקר- עמידה מול קהל, ביטחון עצמי, שיפור כושר ההתבטאות שיעזרו להם בהמשך דרכם המקצועית.

 

תמונות מהצגות הסדנה לתיאטרון

 

פרטי הסדנה:
סדנא לתיאטרון - פרופ' חנינה בן מנחם
הבמאי ומנחה הקבוצה - בנצי פבר

שנתי שלוש שעות שבועיות - 2 נ"ז על השתתפות , ללא ציון

מספר תלמידים מוגבל - 15
קבלה על סמך ראיון
העלאת הצגה בסוף השנה

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים