homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

תקנון הלימודים של הפקולטה למשפטים

[נוסח מעודכן על פי החלטות מועצת הפקולטה נכון לספטמבר 2016]

  

פרקים א-טז   להורדת קובץ PDF
יז. לימודי מוסמך במשפטים     (English )
יח. לימודי התואר השלישי "דוקטור למשפטים" (LL.D)  
כז. לימודי מוסמך בקרימינולוגיה (גרסת הדפסה )
כ. לימודי התואר השלישי בקרימינולוגיה "דוקטור לפילוסופיה"
כא. הוראות כלליות של המכון לקרימינולוגיה
ל.  תכנית הקורסים במכון לקרימינולוגיה

 

נהלי הוראה ולימודים כלל אוניברסיטאיים   
   
   
   
   

שנתונים ישנים:

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים