homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

בנוסף על אישורים מודפסים שניתן לקבל במזכירות לענייני תלמידים קיימת אפשרות נוספת לשילוח אישורים רשמיים שונים מהפקולטה באמצעות חברת MYEASYDOCS (ספק שירות חיצוני). שירות זה נועד לקצר את זמן הטיפול ולחסוך בדמי משלוח ובזמן משלוח. השירות כרוך בתשלום עמלת שילוח של 15 ₪, ראו בטבלה. האישור המקוון, הכולל חיתום אלקטרוני, נשלח ישירות ליעד המבוקש (מוסד אקדמי, מקום עבודה ועוד). האישור נשמר בתיקיית הלקוח/ה וזמין, בתשלום, לשילוח ליעדים נוספים.  עותק דיגיטלי אישי מהמסמך (שאינו ניתן לשילוח ) נשלח ללקוח/ה. מחיר עמלת השילוח האלקטרוני הינה 15₪ למסמך, למעט המקרים בהם צוין כי ניתן לשלוח את אותו האישור ל-3 יעדים שונים.


 

כיצד פועל השירות? 

  1. לאחר הנפקת האישור האלקטרוני תקבל/י הודעה על פתיחת חשבון אישי באתר MYEASYDOCS  ובו ממתין עותק אלקטרוני של האישור האקדמי.
  2. עם קבלת ההודעה יש להיכנס לחשבון הפרטי באתר MYEASYDOCS ולשלוח את האישור ליעד הנדרש. לפרטים נוספים על השירות, ניתן לבקר באתר החברה   www.myeasydocs.co.il

 

שירות לאימות גיליונות ציונים לבוגרי ובוגרות הפקולטה ניתן כאן

להמשך כניסה למערכת, לחץ כאן

 

  שירות לקוחות:  www.myeasydocs.co.il דוא"ל:  support@myeasydocs.co.il טלפון: 072-221-2993

 

סוג האישור

מחירון אישורים אלקטרונים הכולל עמלת שילוח

תלמיד פעיל תלמיד לשעבר קישורים
אישור לימודים בעברית 15 ₪ 45 ₪ לפתיחת בקשה

 

אישור לימודים באנגלית 45 ₪ 45 ₪
אישור זכאות לתואר בעברית 15 ₪ 45 ₪
אישור זכאות לתואר באנגלית 45 ₪ 45 ₪
גיליון ציונים רשמי בעברית

 

45 ₪ 85 ₪
שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי באנגלית 45 ₪

85 ₪

שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי בעברית למי שלמד לפני 1980 - 120 ₪
שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי באנגלית  למי שלמד לפני 1980 - 132 ₪
שילוח ל-3 יעדים
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים