homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim

שנתון המשפט העברי משמש כאכסניה החשובה לפרסום מאמרים בתחום מחקר המשפט העברי.


כרכיו כוללים מגוון מחקרים עשירים ואיכותיים בנושאים קלאסיים ומודרניים שנכתבו על ידי מיטב החוקרים.


לצפייה בתוכן העניינים של הכרכים שהופיעו עד כה לחץ כאן.

 

כללי התקנת כתב היד ייעשו על פי המקובל בכתב העת 'תרביץ'.

מקורות משפטיים יופיעו על פי המקובל בכתב העת 'משפטים'.

 

 

כתבי יד של המאמרים יש לשלוח לכתובת: מערכת שנתון המשפט העברי,
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190501.  
או במייל Jewishlaw@savion.cc.huji.ac.il.


יחד עם משלוח המאמר יש לצרף את האישור כי כתב היד לא פורסם בעבר וכי לא הוגש ולא יוגש לשיפוט לצורך פרסום בכתב עת אחר כל עוד לא נשלם הליך השיפוט בשנתון המשפט העברי.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים