homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim

 

לרשימת המאמרים בSSRN לחצו כאן


מהו כתב העת האלקטרוני: סדרת המחקר של פורום המשפט הבינלאומי?

כתב העת משמש כבמה לעבודות מחקר, ניירות עבודה ומאמרים שטרם פורסמו בכתב עת פורמאלי, שהמחברים מעוניינים לקבל עליהם תגובות והערות, וכן למאמרים שפורסמו כבר, אולם המחברים מבקשים להקנות להם חשיפה רחבה ככל הניתן (ובלבד שאין בפרסום נוסף זה סתירה עם התחייבויות של המחברים כלפי כתב העת בו פורסם המאמר, לרבות בנושא זכויות היוצרים במאמר).

כפרסום של פורום המשפט הבינלאומי, עוסק כתב העת בנושאים הקשורים למשפט הבינלאומי, אם כי ההגדרה לכך היא בהחלט רחבה: משפט בינלאומי על ענפיו השונים ויחסים בינלאומיים, לרבות מקומו ויישומו של המשפט הבינלאומי במשפט הלאומי.

כתב העת מיועד לקהל האקדמי ברחבי העולם ולכן המאמרים המתפרסמים בו הם בשפה האנגלית.

לשירותכם מוצגים המאמרים שפורסמו בכתב העת בחתך שנתי ולפי שם המאמר ושם המחבר.
איך מפרסמים בכתב העת של פורום המשפט הבינלאומי?

במידה שכתבתם מאמר או נייר עבודה וברצונכם לפרסם אותו בכתב העת, אנא פנו אלינו לכתובת הדואר האלקטרוני:  talmimran@gmail.com וננחה אותכם בהגשת המאמר.ככל שנותרו לכם שאלות, תמיהות או הערות, אנו מזמינים אתכם להפנות אותן אלינו, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה לעיל.
 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים