homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים pirsumim

הנחיות להגשת מאמרים לפרסום בכתב העת


המעוניינים לפרסם מאמרים בכתב העת, מתבקשים לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  • יש לשלוח את המאמר בקובץ WORD בדואר אלקטרוני לכתובת laweditors@mail.huji.ac.il
  • יש לציין את שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית ואת שם המאמר באנגלית, וכן לצרף תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית, כמו גם תוכן עניינים.
  • המחבר/ת מתבקש/ת לציין כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. עם קבלת המאמר, יישלח למחבר/ת מייל חוזר המאשר את קבלת המאמר.
  • אורך המאמר לא יעלה 20,000 מילים, לרבות הערות השוליים.
  • יש לערוך את הערות השוליים במאמר על פי כללי הציטוט האחיד הנהוגים בכתב העת 'משפטים'. לצפייה בכללים אלו הקש כאן.

 יש להבהיר כי המערכת תשקול לפרסם אך ורק מאמרים שלא הוגשו במקביל לכתבי עת אחרים.

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים