homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim
לפקולטה יש מגוון רחב (ומתרחב) של תוכניות חילופי סטודנטים אשר מאפשרות לתלמידי הפקולטה ללמוד באוניברסיטאות מובילות באירופה, באסיה, בארה"ב ובאוסטרליה.

הפקולטה שותפה (יחד עם עוד עשרה בתי ספר למשפטים מרחבי העולם) גם בפרויקט ייחודי של הקמת מרכז למשפט בינלאומי והשוואתי בלונדון אשר במסגרתו ילמדו תלמידי הפקולטה עם תלמידים משאר בתי הספר השותפים בפרויקט.

ככלל, הלימודים במסגרת תוכניות חילופי הסטודנטים הם למשך סמסטר אחד והם נזקפים על חשבון לימודי בחירה בהיקף מקביל ואינם מחייבים תשלום שכר לימוד נוסף לשכר הלימוד הרגיל.


תכניות חילופי הסטודנטים של הפקולטה נתמכות על ידי משרדי עורכי הדין:  יגאל ארנון ושות'  והרצוג פוקס נאמן ושות'

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים