homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim
פרטים לגבי רישום לתואר דוקטור למשפטים נמצאים בשנתון הפקולטה.
 
ניתן לפנות למידע והרשמה לגב' יפה אליהו, רכזת דוקטורנטים, 
טלפון 02-5883880  פקס 2-5823042 אימייל: yafae@savion.huji.ac.il

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים