homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

רישום וסיכוי קבלה לתואר ראשון


הרישום לתואר ראשון במשפטים לא נעשה ישירות מול הפקולטה למשפטים אלא באמצעות מערכת הרישום שבאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית . פרטים נוספים על הליך הרישום ניתן למצוא באתר. כמו כן, ניתן לפנות ישירות למדור רישום וקבלה וכן לקבוע פגישת ייעוץ במדור.


בטרם ההרשמה מומלץ לבדוק את סיכוי הקבלה לתואר ראשון במשפטים באמצעות מחשבון סיכוי קבלה לשנת הלימודים תשע"ו (2015/2016). יש לשים לב שנתוני הקבלה לתואר ראשון במשפטים ב'מסלול חד חוגי' וב'משפטים - תכנית המשותפת' שונים אלו מאלו, ועל כן מומלץ לבדוק במחשבון את סיכוי הקבלה לשני המסלולים.


לבירור ההבדלים בין שני המסלולים מומלץ להסתכל על תוכנית הלימודים במסלול החד חוגי ובתוכנית המשותפת, וכן על הוראות תקנון הפקולטה לעניין תכנית הלימודים. כמו כן, ניתן לקבל מידע כללי על שילובים אפשריים במסגרת התוכנית המשולבת.


מועמדים אשר לא התקבלו ללימודים או אשר אינם עומדים ברף הקבלה לשנת הלימודים תשע"ה רשאים לפנות לועדת ערעורים.מועמדים בעלי תואר ראשון קודם
מועמדים אשר השלימו תואר ראשון קודם יכולים לחשב את סיכוי הקבלה שלהם באמצעות מחשבון סיכוי קבלה לשנת הלימודים תשע"ו (2015/2016) לפי ממוצע ציוני התואר הראשון. כמו כן, בעלי תואר ראשון קודם אשר יתקבלו ללימודים יקבלו פטור מ-12-16 נ"ז בהתאם לשיקול דעת הפקולטה, ויהיו רשאים לסיים את התואר הראשון במשפטים ב-3 שנים במקום ב-3.5.מועמדים הלומדים במוסדות אחרים
סטודנטים מצטיינים אשר התחילו לימודי משפטים במוסדות אקדמיים אחרים בישראל ורוצים לעבור ללמוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית יכולים להגיש בקשה להתקבל ישירות לשנה ב'. את המועמדות יש להגיש לאגף למנהל תלמידים כמפורט להלן.


לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגב' שושי בן עמרם ממזכירות תלמידים בדוא"ל shoshibe@savion.huji.ac.il  או לד"ר יהונתן גבעתי, יועץ למועמדים ומתקבלים בדוא"ל: law.admissions@mail.huji.ac.il 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים