homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית

תוכנית מצטיינים חדשה: תואר שני משותף בפקולטה למשפטים ובבית הספר למדיניות ציבורית

 

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במשפטים, אשר מבקשים לשלב לימודים לתואר שני במשפטים עם תואר שני (בתכנית המצטיינים) במדיניות ציבורית וממשל. היא מיועדת להשלמה בתוך שנתיים. מילוי דרישות התוכנית יקנה לבוגרים את התואר "מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית" (LL.M.). התוכנית מתאימה במיוחד (אך לא רק) למשפטנים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי, או מי שמבקשים להשתלב בתפקידים כאלה, בין בתחום המשפטי ובין בתחומים אחרים.

 

מבנה התוכנית:

  • לימודי תשתית בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה (לתלמידים חסרי רקע קודם בתחומים אלה; סך הכל 10 נ"ז).
  • לימודי מדיניות ציבורית: ניתוח ארגוני; שיטות מחקר; כלכלה ומדיניות ציבורית; מבוא למדיניות ציבורית – סדנא; תיאוריות של תהליך המדיניות; סדנא מתקדמת במדיניות (סך הכל 22 נ"ז). אפשרות (לא חובה) לכתיבת תזה.
  • לימודי משפטים: שלושה מתוך ארבעת קורסי החובה לתלמידי תואר שני במשפטים במסלול התמחות במשפט ציבורי; סדנה מחקרית; שני סמינרים מתוך המגוון המוצע בפקולטה בתחומי המשפט הציבורי; אתיקה מקצועית (סך הכל 19-20 נ"ז).

תנאי קבלה:

  • תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בממוצע 85 לפחות, או הישגים מקבילים, לפי הערכת הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה, במוסד אחר. לתלמידים שסיימו לפני 2004 יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה שעד 2004, עד למקסימום של 10 נקודות.
  • במקביל, עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר למדיניות ציבורית הכוללים בחינת GRE וסדנת מיון.
  • במקרים חריגים אם יש הצדקה מיוחדת לכך יוכלו וועדות הקבלה במשפטים ובמדיניות ציבורית, בהחלטה משותפת, להקל בתנאים הנ"ל.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות:

  • פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך במשפטים, 02-5882545, paulaz@savion.huji.ac.il.
  • עופרה תורן קומר, רכזת לענייני תלמידים במדיניות ציבורית, 02-5880048, ofrac@savion.huji.ac.il.
  • לשאלות בנושא התוכנית האקדמית ניתן לפנות לפרופ' גיא דוידוב, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים במשפטים, guy.davidov@huji.ac.il או לד"ר שרון גלעד, ראש תוכניות המצטיינים במדיניות ציבורית, gilads@mscc.huji.ac.il.

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים