homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim
מעבר לתוכניות הלימודים, נערכות בפקולטה למשפטים מגוון של פעילויות אקדמיות וחברתיות נוספות:

   • הפקולטה עורכת כנסים וימי עיון בנושאים שונים.
   • הפקולטה מוציאה לאור שני כתבי-עת משפטיים: משפטים בעברית ו-Israel Law Review באנגלית. תלמידי הפקולטה משמשים כעורכים וחברי מערכת בכתבי העת.
   • תלמידי הפקולטה ובוגריה מוציאים לאור את בטאון הפקולטה העוסק במתרחש בפקולטה ובעולם המשפט בכלל.
   • מרכז ברירה, אשר הוקם ומנוהל על-ידי תלמידי הפקולטה, מציע מגוון רחב של מסגרות התנדבות, לרבות סדנאות, ליווי אישי, סיוע משפטי, קייטנה, פרוייקטים עם בני נוער ותוכניות אחרות.
   • פורום שאיפות, אשר הוקם ומנוהל על-ידי תלמידי הפקולטה ובוגריה, פועל למען הישגיות ומצוינות בקרב הסטודנטים הערבים בפקולטה באמצעות קידום של פעילות אקדמית ומשפטית בפקולטה.
   • אגודת הסטודנטים למשפטים (להבדיל מאגודת הסטודנטים הכללית) היא אגודה מיוחדת של תלמידי משפטים.
   • סדנה למשפט ותיאטרון המזכה את משתתפיה בנקודות זכות אקדמיות.
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים