homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

גם במהלך שנה"ל הנוכחית (תשע"ו) ייערך בפקולטה סמינר דוקטורנטים וחוקרים צעירים. הסמינר מיועד לאפשר לחוקרים המצויים בשלב זה של הקריירה האקדמית שלהם להציג את עבודתם בפני חוקרים אחרים - צעירים ובכירים, כמו גם לסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.


המפגשים ייערכו בימי ד' בין השעות 11:30 – 13:00 בחדר 119 בפקולטה. מתכונת המפגשים תהיה הצגה של החוקר/ת את עבודתו/ה - כולה או מקצתה, במשך 20 דקות, הערות מפי חבר סגל ותיק יותר (עד 10 דקות) ודיון. חומר הקריאה יועלה מבעוד מועד לאתר הסמינר ויופץ ב-law-d.


להלן לוח מפגשי הסמינר - תאריכים, מרצים ומגיבים.
למרות שהסמינר מיועד בראש ובראשונה לחוקרים צעירים, מיותר לציין כי חוקרים בכירים יותר מוזמנים אף הם (בחום) להגיע למפגשי הסמינר.

 

נושא ודובר

תאריך
מפגש פתיחה 21.10

אילנה ריטוב
 Affirmative action and other group tradeoff policies: Identifiability of
those adversely affected

28.10

בני בלום
Pigs & Postivism

4.11

איתי פיגנבאום
מגיב: אסף חמדני

The Geography of MFW-Land and the Limits of Controlling Shareholder Ratification

11.11

ורה שיכלמן
מגיב: תומר ברודי

Geopolitics and Culture in the United Nations Human Rights Committee

25.11
סדנה של המרכז להוראה מנחה מיכל שטודל איך ניגשים לפרויקט מחקרי גדול: שימו לב הסדנה תתחיל בשעה 9:45 ותימשך עד 13:00 2.12

רננה קידר
מגיב: יובל שני

 Glorious Legacy and Inglourious Basterds: the Nuremberg Tribunal
between Enlightenment and Revenge

9.12

בני פורת

משה גרינברג, 'הנחות יסוד של החוק הפלילי במקרא', בתוך: משה גרינברג, יוחנן מופס וגרשון דוד כהן (עורכים), תורה נדרשת: חיבורים בשאלות יסוד בעולמו של המקרא (תל אביב, 1984) 13-37.

 

לקריאה מקוונת (ארבעה חלקים)

16.12

מושה הירש

Law and Collective Memory

23.12

סימה קרמר
מגיבה: עינת אלבין

worker community reworking

30.12
שחר אברהם גילר
מגיבה: שרון שקרג'י
6.1

יעל לימנוביץ
מגיבה: טלי יונתן זמיר

.On the Borders of Legitimacy

20.1
ראויה אבורביעה\תמי קצביאן
אין מגיב פורמלי
20.1

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים