homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

פורום תלמידי המחקר הוא פורום חברתי, שמטרתו לסייע לנו, תלמידות/י המחקר, לא רק לרכוש כלי מחקר אקדמיים (באופן בלתי פורמאלי) ולהבין "מי נגד מי" באפיק המחקרי – אלא בעיקר להתמודד עם "סינדרום הדוקטורנט הבודד" – על היבטיו השונים.

כלל תלמידי המחקר והסגל בפקולטה מוזמנים ליטול חלק בפעילות הפורום.


לפרטים נוספים, להרשמה (ההרשמה למפגשים חשובה לצורך היערכות), ולרעיונות בדבר הצעות למפגשים יש לפנות לאלעד רום, רכז הפורום, באימייל: elad.rom@mail.huji.ac.il


 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים