homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים  הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, הוותיקה והמובילה מבין הפקולטות למשפטים בישראל, מציעה תכנית מנהלים חדשנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים.מאפייני התכנית:

 

  • התכנית מיועדת לעורכי-דין ומשפטנים בכירים;

  • כל המורים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה;

  • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי שלישי אחר-הצהרים ובימי שישי לפני הצהרים;

  • כל הקורסים ייחודיים, ופתוחים אך ורק לתלמידים המשתתפים בתכנית;

  • ניתן להשלים את הלימודים בתוך שלושה סמסטרים; ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר;

  • הכשרה במכלול תחומי המשפט;

  • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים יוצאת-דופן.עיקרי תכנית הלימודים:

 

להשלמת התואר, יש ללמוד 10 קורסים וסמינרים בהיקף כולל של 34 נ"ז, לפי הפירוט הבא: השלמה בהצלחה של 10 קורסים, כל-אחד בהיקף של 3 נ"ז, מתוך הקורסים שיוצעו במסגרת התכנית. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות, בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.הוראות לגבי הקורסים: קיימת חובת השתתפות בלפחות 10 מבין 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב. הוראות לגבי הסמינרים: כל תלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות בשני תחומי משפט שבהם למד קורסים במסגרת התכנית, בהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים של עבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. בנוסף, כל תלמיד יציג את עבודתו, במפגש מיוחד שבו יציגו התלמידים הכותבים עבודה בתחום המשפט מסוים.


לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.)".


לשם המשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים יידרשו השלמות, ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה.


תכנית הלימודים לשנת תשע"ז

 

סמסטר א':

שעות

מס' הקורס

מרצים

יום שלישי:

16:30-18:30

62002

משפט מנהלי למוסמך
פרופ'  יואב דותן

 

19:00-21:30

62070

משפט מוסר וצדק
ד"ר אורי הרשטיין

יום שישי:

08:30-10:45

62012

דיני משפחה למוסמך
ד"ר רם ריבלין

 

11:00 -13:30

62185

משפט בינלאומי פומבי
פרופ' גיא הרפז

סמסטר ב':

     

יום שלישי:

16:30 -18:30

62003

דיני עונשין למוסמך
פרופ' מירי גור אריה -

 

19:00-21:30

62009

מימון תאגידים למוסמך
פרופ' אבי טבח

יום שישי:

08:30-10:45

62033

דיני ראיות למוסמך
ד"ר בני בלום

 

11:00-13:30

62195

דיני קניין רוחני למוסמך
ד"ר קטיה אסף


הפרטים המלאים של התכנית מובאים בתקנון התכנית.


מספר המקומות מוגבל

 

 

שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו- 20,000 ש"ח בשנה ב').לפרטים נוספים ולהרשמה בבקשה פנו אל רכזת התכנית, גב' יפה אליהו, בטלפון: 5883880; או בדוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il  בקרו אותנו גם בפייסבוק

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים