homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

צור קשר

 

להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל גב' פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך במזכירות הפקולטה:
טלפון 02-5882545; או באמצעות פניה מקוונת

 

טופס פרטים אישיים  ואקדמיים של תלמידי מוסמך במשפטים

 

 

 

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים