homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים

ניתן לשלב במסגרת לימודי המוסמך במשפטים התמחות מחוץ לפקולטה. בכל אחת מן ההתמחויות לומדים קורסים הנכללים במסגרת ההתמחות. על תלמידים המשלבים התמחות משפטית עם התמחות חיצונית ללמוד קורסים וסמינריונים משפטיים בהיקף של 20 נ"ז לפחות. פרטים מלאים בתקנון תואר מוסמך.

 

תחומי ההתמחות מחוץ לפקולטה
:

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים