homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

תנאי קבלה ללימודי מוסמך במשפטים

הקבלה ללימודי מוסמך במשפטים בפקולטה למשפטים מוגבלת לתלמידים מצטיינים. תנאי הקבלה:

  • סיום לימודי בוגר במשפטים בישראל בציון ממוצע 80 לפחות;
  • ציון "פטור" בלימודי אנגלית ברמה אוניברסיטאית;
  • הערכה של הוועדה ללימודים מתקדמים כי המועמד/ת מתאים/מה ללימודי מוסמך בפקולטה למשפטים (בהתבסס, בין היתר, על קריאת עבודה סמינריונית).
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים