homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

לימודי מוסמך בפקולטה למשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים בפקולטה הם ברמה אקדמית הגבוהה ביותר. מרבית הקורסים הם ייחודיים לתלמידים לתואר מוסמך. הלימודים נועדו להעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר בוגר במשפטים. ללימודי המוסמך בפקולטה מתקבלת קבוצה איכותית ומצומצמת של תלמידים (לתכנית המוסמך מתקבלים כ- 70 תלמידים בלבד בכל שנה), והתואר שמעניקה הפקולטה מוערך מאד במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי בישראל.

המורים בתכנית המוסמך הם כולם חוקרים מן השורה הראשונה בישראל, בעלי תואר דוקטור. מרבית השיעורים מיועדים לתלמידי תכנית המוסמך בלבד. הלימודים כוללים קורסי חובה כלליים, שנועדו להעמיק את הבסיס התורת-משפטי של התלמידים. נוספים להם קורסי חובה בתחומי ההתמחות השונים. המורים המלמדים קורסים אלה הם המורים הבכירים בפקולטה, ובקורסים אלה מתקיים דיון ביקורתי בתיאוריות העיקריות המקובלות בתחום ההתמחות הרלבנטי. תלמידי המוסמך משתתפים גם בסדנאות מחקר, שבהן מציגים חוקרים מהארץ ומחו"ל את מחקריהם. ההשתתפות בסדנאות המחקר מאפשרת לתלמידים להכיר מקרוב את החוקרים המובילים בתחומים השונים, ולהשתתף באופן פעיל בדיון ביקורתי ביחס למחקרים. לכל אלה נוספים סמינרים וקורסי בחירה, שמספקים תמונה רחבה ומעמיקה של תחומי הידע הרלבנטיים לתחום ההתמחות.


תנאי קבלה

תכנית הלימודים

התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים

תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים

תכניות לתואר מוסמך בשפה האנגלית

צור קשר

 

חוברת מידע - תכניות תואר שני במשפטים

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים