homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים muamadim

לימודי תואר שלישי במשפטים (LL.D)

 

מועמדות לשנה"ל  תשע"ז ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה העברית יש להגיש עד ליום 1 בינואר 2016.

 

את המועמדות יש להגיש באמצעות מערכת ההרשמה לתארים מתקדמים בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון. כן ראו הנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה, החל משלב הגשת המועמדות.

*במידה ונתקלתם בקשיים טכניים בשימוש באתר הרישום אנא פנו למייל  helpdesk@ekmd.huji.ac.il

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת הדוקטורנטים, גב' יפה אליהו, בדוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il או בטלפון
02-5883880 או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, פרופ' דורון טייכמן ( doron.teichman@mail.huji.ac.il ).

 

אתר הרשות לתלמידי מחקר - http://www.research-students.huji.ac.il/

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים