homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

קורסי הבחירה והסמינריונים, שמוצעים לתלמידי הפקולטה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט:

 

  • סדנא במשפט וכלכלה
  • הניתוח הכלכלי של המשפט
  • משפט ורציונאליות
  • תיאוריות של דיני חוזים
  • תיאוריות של דיני קניין
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים