homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
בית בית
סגל סגל
קורסים קורסים
סדנא סדנא
קישורים קישורים
English English

קורסי הבחירה והסמינריונים, שמוצעים לתלמידי הפקולטה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט:

 

  • סדנא במשפט וכלכלה
  • הניתוח הכלכלי של המשפט
  • משפט ורציונאליות
  • תיאוריות של דיני חוזים
  • תיאוריות של דיני קניין
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים