homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

חברי סגל הפקולטה הפעילים בפורום:

 

ד"ר יהונתן גבעתי

ד"ר אהוד גוטל

פרופ' אלון הראל

ד"ר קרן וינשל-מרגל

פרופ' איל זמיר

פרופ' אסף חמדני

ד"ר דורון טייכמן

פרופ' דפנה לוינסון-זמיר

פרופ' ברק מדינה

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים