homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

שם קורס

מס' קורס

מרצה

תאור הקורס 

סמ'

יום ושעה

משפט בינלאומי פומבי

62643

פרופ' משה הירש

הקורס נועד להקנות לתלמידים ידע בסוגיות היסוד של המשפט הבינלאומי המודרני. הנושאים השונים יילמדו תוך מתן דגש להיבטים הקשורים לתפקידו של המשפט הבינלאומי במערכת הגלובאלית בעידן הגלובליזציה.

א

יום ב: 12:30-14:15

יום ג: 09:30-11:15

משפט בינלאומי פומבי

62602

פרופ' יובל שני

קורס מבוא זה סוקר את התהליכים בחברה הבינלאומית שאפשרו, ומאפשרים, את קיומה והתפתחותה של מערכת המשפט הבינלאומי, ואת התחומים השונים שהיא באה להסדיר. כמו כן, הוא בוחן את המקורות, התכנים, המוסדות, מנגנוני הפעולה, היכולות והמגבלות של מערכת המשפט הבינלאומי, את קורס מבוא זה סוקר את התהליכים בחברה הבינלאומית שאפשרו, ומאפשרים, את קיומה והתפתחותה של מערכת המשפט הבינלאומי, ואת התחומים השונים שהיא באה להסדיר. כמו כן, הוא בוחן את המקורות, התכנים, המוסדות, מנגנוני הפעולה, היכולות והמגבלות של מערכת המשפט הבינלאומי, את עקרונות היסוד של המשפט הבינלאומי ואת הגישות העיקריות באשר לטיבו, יתרונותיו ומגבלותיו. בנוסף, עוסק הקורס בניתוח סוגיות משפטיות ספציפיות מתחום המשפט הבינלאומי, במיוחד כאלו הנוגעות לישראל

ב

יום ב: 14:30-16:15.

יום ה: 12:30-14:15

משפט בין לאומי פרטי ובין- דתי

62710

פרופ' סיליה פרסברג

קיומו של גורם זר באירוע משפטי מציב בעיות ייחודיות בפני כל שיטת משפט. הוא מעמיד בסימן שאלה את סמכות בתי המשפט שלה; הוא מעורר את השאלה לפי איזה דין ראוי להכריע בעניין; ולעתים הוא מעמיד בפני השיטה הכרעה שיפוטית זרה. קורס זה הוא מבוא עיוני ומעשי לסוגיות הללו מנקודת מבטו של המשפט הישראלי. 
בשנת תשע"ג מקצוע האשכול הראשי משפט בין-לאומי פרטי יוצע בשני קורסים נפרדים בעלי תוכן שונה: במשפט בין-לאומי פרטי א', שיתקיים בסמסטר א', נעסוק בסמכות שיפוט בין-לאומית של בתי המשפט הישראליים ובברירת הדין. במשפט בין-לאומי פרטי ב', שיתקיים בסמסטר ב', נעסוק בפסקים זרים במשפט הישראלי. 
משפט בין-לאומי פרטי א' איננו תנאי מקדמי ללימוד משפט בין-לאומי פרטי ב'. כל אחד מהקורסים לחוד מספק את הדרישה לקורס בחירה מהאשכול הראשי. מי שלומד את שני הקורסים, השני ייחשב לו לקורס בחירה משפטי רגיל. 

ב

יום א: 10:30-12:15.

יום ג: 10:30-12:15

מבוא למשפט האיחוד האירופי

62782

ד"ר גיא הרפז

האיחוד האירופאי הנו גוש הסחר הגדול והמשוכלל בעולם. כמו כן מהווה האיחוד האירופאי ניסיון אמיץ ומרתק לחבר יחדיו מדינות עצמאיות ובעלות מסורות תרבותיות, כלכליות, לשוניות ומשפטיות מגוונות לישות מרכזית אחת. מטרתו של הקורס הנה הקניית מושגי יסוד בדיני האיחוד האירופאי ובתהליכים המשפטיים, החברתיים והכלכליים הניצבים בבסיסו.

 


הקורס יעסוק בקשת רחבה של נושאים חוקתיים ומוסדיים וביניהם: הרקע ההיסטורי, הכלכלי והחברתי של הקהילה האירופאית ושל האיחוד האירופאי, מהותו של משפט האיחוד האירופאי, שיטת המשפט, מוסדות האיחוד, מקורות משפטיים, סמכויות, תחומי פעילות, המשפט המנהלי והחוקתי, יחסיו המשפטיים של האיחוד האירופאי עם המדינות החברות ועם שאר מדינות העולם, וביניהן ישראל, הרחבתו והעמקתו של האיחוד האירופאי.

פתוח לתלמידים החל משנה ב'. 

ב

יום ד: 08:30-10:15

המשפט במזרח התיכון

62337

ד"ר אדם חפרי- וינוגרדוב

ישראל ממוקמת, כידוע, במזרח התיכון. ובכל זאת מתקיים הרבה מן הדיון במשפט הישראלי - הנוהג והרצוי - מתוך הנחה, מפורשת או סמויה, כי ישראל היא מדינה מערבית, וכי הדילמות שעל המשפט הישראלי להסדיר דומות לאלה העומדות בפני המשפט הבלגי, או זה של קנזס. מבט מפוכח יותר בישראל ובמשפט הישראלי יגלה כי מבחינות רבות, ישראל היא מדינה מזרח-תיכונית טיפוסית, והדילמות בפניהן עומד המשפט שלה דומות לאלה העומדות בפני שיטות המשפט של מדינות המזרח התיכון האחרות. הקורס הנוכחי נועד לחשוף את התלמידים לשיטות המשפט של מדינות המזרח התיכון - מצרים, ערב הסעודית, איראן, לבנון, עיראק, סודאן ועוד - בכדי להעניק להם נקודת-מבט השוואתית רלבנטית על המשפט הישראלי. אף שרוב אוכלוסיית מדינות אלה היא מוסלמית ובישראל רוב יהודי, הדילמות שעמדו ועומדות בפני ישראל ושכנותיה המזרח-תיכוניות דומות בעיקרן: (א) כיצד לאזן בין כוח המשיכה העז של מסורת משפטית דתית, אליה קשור חלק גדול מהאוכלוסיה בעבותות חזקים, לבין כוח המשיכה העז לא פחות של המודרנה המערבית, על יסודותיה המשפטיים ומסורות המשפט המערביות הכרוכות בה? (ב) כיצד לנסות ולתקן חלוקת משאבים לא-שוויונית, ולהיטיב את מצבו של החלק באוכלוסיה השרוי בדלות? (ג) כיצד לעצב שיטת ממשל דמוקרטית - ולפחות, שיטת ממשל בעלת יסודות דמוקרטיים - מבלי שזו מובילה להתפרקות המדינה למרכיביה האתניים ולמלחמת אזרחים אינסופית? הקורס נחתם בדיון ב'בנקאות האיסלמית' - מגזר בנקאי אלטרנטיבי המתנהל שלא על בסיס הלוואות בריבית, האסורה על-פי השריעה. .

ב

יום ג: 08:30-10:15

נשק להשמדה המונית: הסטוריה, תפוצה ומשפט בינלאומי

58310

ד"ר איתן ברק

קורס זה עוסק בשלושה סוגים של אמצעי לחימה אשר נכללו בהגדרת הועדה לחימוש קונבנציונלי של האו"ם ב-1948 כ"נשק להשמדה המונית (Weapon of Mass Destruction -WMD) "ומאז נתפסו כך בציבור. קרי, נשק אטומי, ביולוגי וכימי עם דגש על נשק כימי לאור חומרת עיוותי התפיסה והמידע המוטעה הנפוץ ביחס אליו. השליש הראשון בקורס יפתח בסקירת מקור המושגWMD , הטעמים להגדרת אמצעי הלחימה לעיל כWMD וההיבטים הטכנולוגיים והלוגיסטיים הרלוונטיים בהקשר פעולתם (ידע בסיסי בפיזיקה גרעינית וכימיה פיזיקאלית אינו חובה אך רצוי). בנוסף, נתחקה אחר הנסיבות שהביאו לתפיסת הנשק הכימי כ-WMD בהעדר צידוק מדעי לכך. בשליש השני ניישם בהקשר אמצעים אלו תפישות, תיאוריות וכלים מתחום המשב"ל (דיני לחימה בכלל ודיני נשק בפרט) והיחב"ל (בקרת נשק ופירוקו) כגון המדדים לבחינת חוקיות אמצעי לחימה ויישום התיאוריה בדבר משטרי ביטחון למאמץ להגביל תפוצת נשק גרעיני. בשליש האחרון נבחן את מאמצי הקהילה הבינלאומית לבער (בתחום הכימי-ביולוגי) או, למצער, להגביל שימוש ולהפחית כמות (בתחום הגרעיני) נשקים אלו תוך הבנת ההקשר הרחב אשר הוביל אליהם תוך מתן דגש לאזור המזה"ת –האזור הבעייתי ביותר בהקשר תפוצתם.

שנתי

יום ד: 16:30-18:15

משפט הומניטארי בינלאומי- אתגרים וסכסוכים בני זמננו

62309

ד"ר רותם גלעדי

הקורס מציג את המשפט ההומניטארי הבינלאומי החל בסכסוכים מזויינים דרך דיון של המציאות המעשית של סכסוכים בני זמננו. במיוחד מבקש הקורס להעריך את המידה בה הפרקטיקה תומכת בטענות לפיהן הדין אינו נותן מענה ראוי להתמודדות עם סוגים חדשים של צדדים לוחמים או סוגים חדשים של סכסוכים מזויינים.

א

יום ד: 16:30-20:15

תחרות משפט מבוים של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC)

62458

ד"ר רותם גלעדי

תחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court - ICC) מתקיימת מדי שנה בהאג, בהשראת ה-ICC. במסגרת התחרות על הסטודנטים להציג את עמדת התביעה, הסנגוריה והקרבן, מול מומחים בעלי שם עולמי במשפט בינלאומי פלילי (בהם שופטים מה-ICC, ה-ICTY ואנשי אקדמיה). במסגרת התחרות מושם דגש מיוחד על סדרי הדין של ה-ICC, ועל המשפט הבינלאומי הפלילי המהותי. זהו קורס ייחודי, שמטרתו לאפשר לסטודנטים משנה ב' ואילך, לרבות סטודנטים לתואר שני (שאינם עו"ד) להתנסות בעבודת עריכת הדין הבינלאומי הפלילי, על כל היבטיה. 

א

 

השימוש בכוח במשפט הבינלאומי

62135

פרופ' אייל גרוס

In this course we will examine a wide range of issues that are dealt with by the international legal regime on the use of force (UOF), focusing on jus ad bellum. Among the specific topics to be covered in the course are: How relevant and how effective are international legal norms in the context of use of force? What role can and should they play; “Just War” theory, its history and its relevance in the modern world; Pre-Charter rules on the UOF; The general prohibition on the use of force under Article 2(4) of the UN Charter and its scope; Use of force by the UN: collective security and law enforcement, peacekeeping; Self-defense; Humanitarian intervention; Nuclear weapons in international law.

ב

 

דיני עסקאות בינלאומיות

62253

פרופ' אייל גרוס

 

ב

 

דיני סחר בינלאומי והמדינות המתפתחות

62447

פרופ' משה הירש

הקורס יתמקד במדינות המתפתחות בארגון הסחר העולמי. הקורס ידון במדדים העיקרים להערכת 'התפתחות', גישות עיקריות לפיתוח כלכלי, העקרונות העיקריים של דיני ארגון הסחר העולמי (כולל עיקרון המדינה המועדפת ביותר, מכסים, הגבלות כמותיות ו'טיפול לאומי'), הכללים המיוחדים בדבר סחר עם מדינות מתפתחות, סחר במוצרים חקלאיים, והגנת קניין רוחני בהקשר של תרופות. 

ב

יום ב: 12:30-14:15

סדנה במשפט בינלאומי

62669

פרופ' משה הירש, טל מימרן

The workshop will comprise of bi-weekly meetings in which new academic papers on international law will be presented by their authors, and discussed by the group. Students enrolled in the workshop will present before the meetings comment papers (2-3 pages long) which critically analyze a few of the main points covered in the presented papers. Students will be expected to submit eight comment papers throughout the year (out of twelve papers presented). In addition to the meetings in which papers will be discussed, a number of meetings will be devoted to discussing recent developments in the field of international law.

שנתי

יום ג: 14:15-16:15

תחרות המשפט הבינלאומי ע"ש Jessup

62446

טל מימרן

תחרות המשפט הבין-לאומי המבוים ע"ש Jessup, הנה תחרות המשפט המבוים החשובה בעולם בתחום המשפט הבנ"ל. כתב התחרות, המהווה את הבסיס העובדתי למשפט המבוים, מתאר סכסוך מורכב בין מדינות, אשר פרטיו הנם אמנם דמיוניים, אך נוגעים בסוגיות עדכניות המצויות על סדר יומו של המשפט הבין-לאומי, כגון שימוש בכוח, זכויות אדם, משפט פלילי בין-לאומי, מעמדם של "שחקנים" לא מדינתיים ועוד. הפקולטה תיוצג בתחרת ע"י צוות של 5-2 סטודנטים שנבחר בתחרות פנימית שנערכה בשנת הלימודים שקדמה לתחרות (שכן העבודה על האירוע, נשוא התחרות, מתחילה כבר בחופשת הקיץ).

 

ההכנה לתחרות כוללת הכנת כתבי טענות ועריכתן על פי מבנה מוגדר (היקף של כ-100 עמודים), והכנת טיעון בעל-פה בהיקף של 90 דקות. הטיעונים בכתב ובעל-פה נערכים בשפה האנגלית ומבוססים על עבודת מחקר מדוקדקת. במסגרת ההכנות, יתקיימו מפגשים שבועיים של נבחרת הפקולטה עם המרצה ושני המתרגלים. במפגשים ידונו הנושאים העולים מכתב התחרות, מחומר הקריאה הרלוונטי יבחן מבנה כתב הטענות וייערכו חזרות על הטיעונים בעל-פה. הציון בקורס ייקבע לפי כתבי הטענות בכתב, רמת הטיעון בעל פה של כל טוען והערכה כללית של מידת ההשקעה של כל אחד מהמשתתפים. 

 

תנאי קבלה: המשתתפים נבחרו בתחרות פנימית שנערכה בשנת הלימודים שקדמה לתחרות.

 

יום ג: 16:30-19:15

משפט בין- לאומי פלילי

62585

מר גילעד נועם

ההתפתחות הדרמטית שעבר המשפט הבין-לאומי הפלילי החל מתחילת שנות ה- 90 של המאה ה- 20 מתבטאת בהקמת מוסדות בינלאומיים אפקטיביים לאכיפתו של המשפט הבין-לאומי הפלילי ובכלל זה הקמתו של בית הדין הפלילי הבין-לאומי כמוסד קבוע בעל קיום מתמשך וסמכות שיפוט רחבה יחסית לטריבונלים שפעלו בעבר. קיומה של מערכת שיפוטית בעלת קיום מתמשך מציבה אתגרים חדשים בפני כל העוסקים בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי – משפטנים בינלאומיים ופליליים גם יחד. מציאות חדשה זו מהווה כר פורה לדיון אקדמי במגוון נושאים, שעל מקצתם נבקש לעמוד בקורס. בקורס נציג את ההתפתחויות העדכניות בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי, באמצעות התחקות אחר הבסיסים הרעיוניים לקיומה של מערכת שפיטה פלילית בינלאומית, דרך סקירה היסטורית של האופן שבו התפתחה אחריות פלילית אינדיבידואלית במשפט הבינלאומי במאה השנים האחרונות ודיון במושג של "פשע בינלאומי". סוגיות שונות במשפט הבינלאומי הפלילי יידונו מתוך נקודת מבט ביקורתית כך, למשל, נדון בשאלה האם שיפוט בינלאומי אפקטיבי הוא תוצאה שיש לשאוף אליה בכל מקרה, או שמא בנסיבות מסוימות יש לנקוט בחלופות אחרות. בין הנושאים שיילמדו בקורס: ההיסטוריה של המשפט הבינלאומי הפלילי; הגדרתם של פשעים בינלאומיים: פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות וג'נוסייד – ניתוח היסטורי-השוואתי של התפתחות העבירות; המקרה המיוחד של פשעים נגד השלום ועבירת התוקפנות – המחלוקת סביב ההגדרה; סמכות שיפוט אוניברסאלית: מאייכמן ועד לחוק הבלגי; מאפיינים עיקריים של המוסדות לשיפוט פלילי בינלאומי והתשתית המשפטית לפעולתם; הגדרות סמכות השיפוט של טריבונלים בינלאומיים פליליים; כללי הכרעה בין שיפוט בינלאומי לשיפוט במסגרת לאומית; חסינויות משיפוט בינלאומי פלילי; תפיסת ה"צדק" במשפט הבינלאומי הפלילי, וחלופות לשיפוט פלילי; מעמד הקורבנות וזכויותיהם בהליכים שיפוטיים בינלאומיים; עמדות עיקריות בקהילה הבינלאומית כלפי בית-הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע (ICC) בדגש על עמדות ישראל וארצות-הברית.

ב

יום ג: 18:30-20:15

תפקיד המשפט הבינלאומי ביישוב הסכסוך במזה"ת

58469

פרופ רובי סייבל

 

ב

יום ה: 10:30-12:15

בוררות בינלאומית מסחרית

62655

ד"ר סער פאוקר

חלקו הראשון של הקורס - כשני שלישים - יעסוק במאפייניה העיקריים של הבוררות הבינלאומית כמנגנון ליישוב סכסוכים: הסכם הבוררות - ניסוחו והדיון החל עליו; כשירותם של נושאים להתברר בבוררות (arbitrarbility); סמכות הבורר להחליט בנוגע לסמכותו (competence - comptence); שלושת החריגים לאכיפת הסכם בוררות לפי אמנת ניו יורק - היותו של ההסכם בטל ומבוטל (null and void), משולל כוח פעולה (inoperative) או בלתי ניתן לביצוע (incapable of being performed); הפרוצדורה בהליכי בוררות; חובת הבורר להיות בלתי תלוי (independent) וחסר פניות (impartial); הדין המהותי החל בבוררות (applicable substantive law); הליכי תקיפת פסקי בוררות (challenge); הכרה (recognition) ואכיפה (enforcement) של פסקי בוררות בבתי משפט מדינתיים מחוץ למדינה שבה ניתן הפסק. 
השליש האחרון של הקורס יסקור את העקרונות הבסיסיים של מנגנון הבוררות המיוחד שקבעה אמנת וושינגטון שייסדה את ה - ICSID - המרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי השקעה, ICSID - International Centre for the Settlement of Investment Disputes. 
ואת ההבדלים העיקריים בין בוררות בינלאומית רגילה לבין בוררות בינלאומית על בסיס אמנת השקעה דו-צדדית Bilateral Investment Treaty

א

יום ה: 09:30-12:15

דיני קנין רוחני בינלאומי

62220

מר הווארד פולינר

הקורס סוקר התפתחויות אקטואליות ומגמות עתידיות בהסדרת הנורמות בתחומי פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, כינויי מקור וציון גיאוגרפי, במישור הבינלאומי. זאת, תוך דגש על הוראות אמנות בינלאומיות בתחום הקניין הרוחני והסכמי סחר חוץ דו לאומי וכן החלטות ה-WTO ביישוב סכסוכים בתחום הקניין הרוחני
ריבונות המדינות בתחום החקיקה של קניין רוחני הולכת ונחלשת מאז סוף המאה ה-19, כאשר אמנת פריס ואמנת ברן קבעו תנאי סף מינימאליים להכרה והדידה בזכויות קניין רוחני ותעשייתי

 

מגמה זו תפסה תאוצה כתוצאה מהוראות הסכם הטריפס – 1995 והסכמי סחר חוץ דו-מדינתיים, שהתייחסו לזיקה שבין קניין רוחני לבין סחר בינלאומי
התנגדות למגמות אלו, התעוררה לאחרונה מצד המדינות המתפתחות אשר טוענות כי המונופול המוקנה לבעלי זכויות הקניין הרוחני פוגע בכלכלתן. מגמה זו של הפחתה של עוצמת המונופול המוקנה במסגרת זכויות הקניין הרוחני, באה לידי ביטוי גם בסבב דוחא של ארגון הסחר העולמי וגם במאמצי היחסי "צפון-דרום" בארגון הקניין רוחני העולמי
בכל אלה ועוד יעסוק הקורס שהוא קורס מבוא לדיני קניין רוחני בינלאומי

א

יום ד: 18:30-20:15

זכויות אנשים עם מוגבלויות במשפט הבין לאומי וההשוואתי

62472

פרופ ארלן קנטר

This course on International Human Rights and Comparative Disability Law will explore (1) the development of human rights protections for people with disabilities; (2) the adoption, monitoring, and implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities; (3) the role of regional human rights tribunals in protecting the rights of people with disabilities; (4) and, the enforcement of domestic disability laws in selected countries, including Israel, the US, and others. The readings for this course will include the professor’s own publications as well as primary sources and a selection of articles, compiled by the professor.

א

 

טרור, טרור נגדי וזכויות אדם

62544

פרופ' דוד קרצמר

 

ב

יום ד: 16:30-18:15

זכויות אדם במשפט הבינלאומי

62410

פרופ יובל שני

הקורס ייבחן את דיני זכויות האדם שהתפתחו במשפט הבינלאומי מתוך נקודות מבט נורמטיביות ומוסדיות, ותוך שימת דגש על רלוונטיות השיח הבינלאומי למציאות הישראלית. החלק הראשון של הקורס ידון ברעיונות המרכזיים שבסיס התחום ובשלבי התפתחות הדינים שבו, החלק השני ידון בעקרונות מרכזיים של התחום, כגון מוחלטות מול יחסיות, תחולה במצבי מלחמה וחירום, זכויות שליליות מול חיוביות, וכד'. החלק השלישי ידון במנגנוני אכיפה, לרבות אכיפה אופקית, אנכית ופנים מדינתית.

א

יום ג: 18:30-20:15

משפט האו"ם

62502

ד"ר דפנה שרגא

The course will examine the Law of the United Nations in a multi-disciplinary context. It will focus on the institutional and legal framework of UN activities in an ever-growing number and diversity of fields, the powers and competences of the United Nations, and its role in world affairs and in the development of international law. The course will examine the practice of the Organization, of States and of judicial institutions where the purposes and principles of the UN Charter were implemented, interpreted, deviated from or further developed. It will examine, in particular, the nature and characteristics of an international organization, the Charter of the United Nations, membership in the United Nations, peace and security, humanitarian intervention and the passage to Responsibility to Protect, peacekeeping operations, international criminal tribunals, economic sanctions and responsibility of international organizations. The course will conclude with a discussion of the challenges of the United Nations in a globalized world.

ב

יום ג: 16:30-18:15

דיני השקעות בינלאומיות

62227

פרופ כ שרואר

This course covers arbitration between States and foreign investors. Arbitration is the preferred method for the settlement of disputes arising from investments. The proliferation of bilateral investment treaties has contributed to a dramatic increase in investor-State arbitration. Investment arbitration is a vibrant field that shows international law in action. It is also an excellent example of how international conflicts can be resolved peacefully and without the usual confrontation between governments. 
law in general and investment arbitration in particular play an important role in economic development. Investment law is designed to improve the international climate for investments. Private foreign investments are seen by many as the most important factor in economic development.

ב

 

תחרות במשפט בינלאומי הומניטארי

62553

מר יהלי שרשבסקי

 

 

 

תכנית קיץ בינלאומית בנושא זכויות אדם

62535

 

http://www4.huji.ac.il/htbin/teachers/showinfo.pl?625352013

 

 

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

62368

פרופ פרנסס רדאי, עו"ד נטע פטריק

הקליניקה תכלול פן אקדמי ופן מעשי. מבחינה מעשית עבודת הקליניקה תתמקד במספר אפיקי פעולה: כתיבת בקשות לבתי משפט בינלאומיים, כגון בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ה- ICC-) בעיקר בקשר עם הפשעים בדרפור, כתיבת חוות דעת, הגשת עתירות ותביעות לבתי המשפט בארץ הקשורות ליישום הוראות הקבועות באמנות בינלאומיות, קידום הצעות חקיקה שיעמדו בתנאי אמנות. בשנת הלימודים הקרובה הפרויקט המרכזי של הקליניקה יהיה ייצוג אנשים מדרפור, סודן או ארצות אחרות בהן היה רצח עם או פשעי מלחמה, בפני ה- ICC. סטודנטים וסטודנטיות שישתתפו בקליניקה ייפגשו עם קורבנות שנמצאים בישראל (אשר שהייתם כאן הנה תחת הסטטוס של מבקשי מקלט), יראיינו אותם, ויכתבו עבורם בקשות ל- ICC. הבקשות יעסקו במתן זכות טיעון במסגרת הליכים המתנהלים בבית הדין וכן לפיצויים. המשתתפים/ות בקליניקה יעבדו יחד עם עורכי דין בארץ ועם עורך דין שיושב בהאג. 
במישור האקדמי, יפגשו הסטודנטים/יות פעם בשבוע לשיעור בו ילמדו על המשפט הבינלאומי, טריבונלים בינלאומיים, ובאופן ספציפי על ה- ICC, על המשפט ככלי לקידום זכויות אדם ועוד. סטודנטים/יות שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לכתוב במסגרת הקליניקה סמינריון ויקבלו עבורו שתי נ"ז נוספות. 

 

תנאי קדם: לימוד במקביל של משפט בינלאומי פומבי. 

שנתי

יום ב: 16:30-18:15

בתי דין וטריבונלים בינלאומיים

62798

ד"ר שי דותן

בתי דין בינלאומיים ממלאים תפקיד חשוב בעיצובו ובפיתוחו של המשפט הבינלאומי. בשנים האחרונות גדל מספרם של בתי הדין הבינלאומיים וגדלה תפוקת פסקי הדין שלהם, במקביל עלה
העיסוק האקדמי בהם. סמסטר א' של סמינר זה יוקדש להרצאות שיעביר המרצה בנושאים מתוארים להלן וסמסטר ב' יוקדש לרפרטים שיעבירו הסטודנטים על נושאי המחקר שלהם שיתקשרו לנושאים אלו ולסוגיות אחרות שמעלים בתי דין בינלאומיים. בחלקו הראשון של
סמסטר א' נסקור מספר בתי דין בינלאומיים חשובים ובהם בית הדין הבינלאומי לצדק, בית הדין האירופאי לזכויות אדם, בית הדין האירופאי לצדק ובתי הדין הבינלאומי הפלילי. מטרתה של הסקירה איננה לתת היכרות מעמיקה עם פסיקתם של בתי הדין אלא להציג ניתוחים תיאורטיים מהם ניתן ללמוד על האופן שבו בתי הדין הבינלאומיים מתנהלים כמוסדות. חלקו השני של הסמסטר יציג ניתוחים תיאורטיים שונים בנושא בתי הדין הבינלאומיים המתמודדים עם שורה
ארוכה של סוגיות ובהן: התפתחות הדוקטרינות של פרשנות אמנות על ידי בית דין בינלאומיים, הסיבות שמדינות מקימות בתי דין בינלאומיים, המגבלות המוסדיות המוטלות על בתי דין בינלאומיים והשאלה האם עצמאות מחזקת אותם או פוגעת בהם. השיעורים האחרונים בסמסטר
ידונו בבתי הדין הבינלאומיים כמתפקדים בזירה הבינלאומית, נבחן כיצד הם מתחרים אחד בשני ומתמודדים עם ההתערבות הגוברת של בתי דין לאומיים בתחום המשפט הבינלאומי. תתבצע בדיקה ביקורתית של עקרונות מתחם הכיבוד והמשלימות שמשמשים את בתי הדין הבינלאומיים כדי לבצע חלוקת עבודה בינם לבין בתי הדין הלאומיים. בסיום סמסטר א' תוצג תמונת מצב של בתי הדין הבינלאומיים היום והאתגרים הניצבים בפניהם. הסטודנטים נדרשים לבצע עבודת
מחקר עצמאית שתוצג במהלך סמסטר ב' ותוביל לעבודה סמינריונית שתוגש לאחר מכן בכתב.

 

מרכיבי הציון הסופי: 80% עבודה סמינריונית בכתב 10% הרצאה בעל פה 10% השתתפות בכיתה.

שנתי

יום ה: 14:30-16:15

משפט בינלאומי פרטי השוואתי

62640

פרופ סיליה פרסברג

Conflict of Laws (Private International Law) deals with the problems confronting a legal system when the case at hand includes a significant foreign element. The foreign element might be the identity of one or both of the parties or the place in which they acted; elements such as these challenge the jurisdiction of the court and the applicability of local law. The foreign element might be a decision handed down by a court or tribunal in another country; in such cases, systems have to decide what weight, if any, to attach to the foreign decision. Legal systems differ in the way in which they deal with these issues. In many cases they have different rules from one another, and they often have different theoretical and methodological approaches to the problems of conflict of laws. The seminar will focus on the ways in which different legal systems and international conventions deal with problems of jurisdiction, choice of law and recognition and enforcement of foreign judgments. 

The seminar offers the students an opportunity to select a particular theoretical or practical problem and examine it in depth from a comparative perspective. While the problems raised by foreign elements arise in all areas of law, traditionally this subject deals only with private law (obligations, property and family law), and not with any of the areas of public law (constitutional and administrative law, tax law, criminal law). Depending on the background and preferences of the participants in the seminar, we might also deal with issues from public law and from the emerging law of legal assistance (mechanisms for cooperation between courts and authorities in different countries). 

Requirements: Participation in class and seminar paper 
Some familiarity with confict of laws desirable but not essential. 

א

יום ב: 14:30-16:15.

יום ד: 10:30-12:15

דיני קניין רוחני- היבטים בינלאומיים והיבטים השוואתיים

62696

ד"ר גיא פסח

This seminar covers the interface of international law and I.P, as well as comparative aspects of I.P. Students are required to write seminar works in particular topics that discuss international treaties and law making in areas such as copyright law, patents and trademarks, Alternatively, students may choose to focus on comparative research of mechanisms, doctrines and schemes in one of I.P law’s branches, as well as more general topics, such as remedies against an infringement of an I.P right, defenses and exemptions in I.P law, collective administration mechanisms and other particular topics.

ב

יום ג: 14:30-18:15

גישות ביקורתיות למשפט הבינלאומי

62248

פרופ א דיגלמן

Approaches to International Law: The Ideology of the International Legal Order - The course revolves around the most influential critical approaches to international since the 1970ies. Its aim is to analyse these approaches which tried to “unmask” the ideology underlying international law. Approaches to be discussed include the “Third World Approaches to International Law” (TWAIL), the “New Approaches to International Law“ (Koskenniemi/Kennedy) and the “Feminist Approaches to International Law.” Which are the backgrounds, premises and key ideas of these approaches? What is their remaining influence on international legal thought? Students are expected to write a seminar paper of approximately 5 to 8 pages at the end of the course. 

ב

 

צדק מעברי: פרספקטיבה השוואתית ובינלאומית

62242

פרופ רותי טייטל

Transitional Justice Colloquium :International and Comparative Perspectives 
This colloquium will explore transitional justice from international and comparative perspectives. 
More than twenty years in the development of the field there is significant experience on the question of the conceptualization of transitional justice as well as of its purposes, relevant actors, processes, mechanisms etc. There is significant institutionalization, such as the international developments existing at the level of multilateral (UN) and regional institutions, the convening of the adhoc tribunals, the International Criminal Court, as well as comparative country experiences from Europe (post world war, post communism; post Balkans); Latin America (post Dirty War democratization justice) and Middle East (Arab Spring).Pursuant to an international and comparative lens, new research and scholarship in these areas will be explored via biweekly presentations by scholars and practitioners . 
Students enrolled in the colloquium will be expected to attend and participate in the biweekly presentations and discussions, and to write reaction papers prior to the presentations. Expectations include: active participation in colloquium meetings and regular student reaction papers (2-3 pages) submitted prior to the meetings. 
faculty and practitioners will also be invited to attend the Transitional Justice Colloquium.

א

 

משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים

58302     

דר גיא הרפז

הקורס הינו קורס מבוא שנועד להקנות לתלמידיו ידע ראשוני ביסודות המשפט הבין-לאומי וכן כלים מתודולוגיים בסיסיים לצורך זיהוי וסיווג שאלות משפטיות תוך התמודדות עם מקורות משפטיים ראשוניים כגון אמנות, הצהרות ופסקי דין. מטרה משנית הינה יצירת הבנה של הקשר שבין המשפט הבין-לאומי לבין מערכות הפוליטיקה והכלכלה העולמיות הן במישור
האקדמי והן במישור המעשי. נושאים שיילמדו: טיבו של המשב"ל; סוגיית הציות; מקורות המשב"ל; דיני אמנות; המנהג הבין-לאומי; היחס בין המשב"ל לבין המשפט הפנימי; המדינה; הגדרה עצמית וזכויות מיעוטים; ארגונים בין-לאומיים ובמרכזם האו"ם; יישוב סכסוכים וטריבונלים בינ"ל; אחריות בינ"ל; שימוש בכוח והגנה עצמית; המשפט ההומניטארי;
דיני זכויות אדם; משפט כלכלי בין-לאומי; משפט פלילי בין-לאומי; דיני ניהול משאבים; ועוד.

א

יום ג: 08:30-10:15.

יום ב: 08:30-10:15

דיני ארגון הסחר העולמי

58333

פרופ משה הירש

הקורס יתמקד בכללי הסחר הבינלאומי המהותי של ארגון הסחר העולמי (World Trade Organization). הקורס ידון בתיאוריות סחר בינלאומי (יתרון יחסי ותיאוריות נוספות), הנדבכים העיקריים של המשטר המשפטי של ארגון הסחר העולמי, עיקרון המדינה המועדפת ביותר, מכסים, הגבלות כמותיות, איסור אפלייה עם יצרנים מקומיים ("טיפול לאומי"), הסכמי סחר אזוריים, חריגים כלליים (ובמיוחד והחריג הבטחוני), דיני מכס (סיווג מכס, הערכת מכס, וכללי מקור), וסחר בשירותים.

ב

יום ג: 12:30-14:15

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבינ"ל בהאג

58899

פרופ מיכל פומרנץ סלונים

אופיו ומקורותיו של התפקיד של מתן חוות דעת ע"י ה-ICJ, והבעייתיות שבהגדרתו כתפקיד של "שפיטה"; סוגיית ההסכמה של מדינות הנוגעות בדבר; מורשת העבר והגורמים לתמורות שחלו בפרקטיקה של ה-ICJ; הגישות השונות של שופטי בית הדין; התהליך של קבלת חוות דעת, והממשק בין פוליטיקה למשפט בכל שלביו.

 

יום ג: 12:30-14:15

תאוריה ושיטות מחקר במשפט הבין- לאומי

58805

פרופ משה הירש

הקורס יתנהל במתכונת של סדנה והוא מיועד להקנות כלי מחקר עיוניים ומעשיים למחקר ולימוד מתקדם של המשפט הבין-לאומי המודרני. במהלך הקורס נדון בניתוח המשפט הבינ"ל ע"פ גישות תיאורטיות שונות בספרות יחב"ל, תהליך ה"משפטיזיצה" במערכת הבינלאומית, ציות והפרה של כללי המשפט הבינלאומי, מגמות חדשות במקורות המשפט הבין-לאומי, וכן משפט בינלאומי חוקתי. בקורס נדון גם בהתפתחויות אחרונות בתחום של אחריות בינלאומית.

 

יום ד: 10:30-12:15

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים