homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הפורום לקניין רוחני של הפקולטה למשפטיים מיועד להעשיר את הידע, המחקר וההוראה בתחומי הקניין הרוחני, עם דגש על ניתוח תיאורטי, ניתוח ביקורתי ומבט בינתחומי לדיני הקניין הרוחני.


חברות וחברי הסגל של הפקולטה הנמנים על הפורום הם: ד"ר קטיה אסף, ד"ר גיא פסח וד"ר מיכל שור-עופרי.


פעילות הפורום כוללת, בין היתר, אירוח מרצים מחו"ל להוראה ומחקר בתחום הקניין הרוחני; סדנה מחקרית בתחום הקניין הרוחני, קיום אירועים וכנסים ושיתופי פעולה עם גופים שונים כגון ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO).


בשנים האחרונות, הפורום אירח, בין היתר, את:
Professor Martin Adelman (George Washington University); Professor Jane Ginsburg (Columbia University); Professor Katherine Strandburg (NYU); Professor Barton Beebe (NYU) and Sir Robin Jacobs (UCL).

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים