homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש וידל אנג'ל

מדי שנה מעניק מרכז מינרבה לזכויות האדם מלגת פוסט-דוקטורט במסגרת התכנית ע"ש וידל אנג'ל למאבק בשנאה, גזענות וחוסר-סובלנות. המלגה מיועדת לחוקרים שקיבלו תואר דוקטור בארבע השנים האחרונות. מקבל המגלה זוכה למעמד של עמית מחקר, למלגה שנתית ולתקציב מחקר, ומעורב באופן רציף בפעילות האקדמית של המרכז באותה שנה. המלגה ניתנת בתמורה להתחייבות להשלים מחקר או מאמר הנוגע לתחום זכויות האדם.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים