homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
ראשי ראשי
הודעות ועדכונים הודעות ועדכונים
כנסים והרצאות כנסים והרצאות
מחקר מחקר
קורסים קורסים
The Israel Law Review The Israel Law Review
TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי
English English

התכנית לצדק מעברי

 

התחום הנקרא "צדק מעברי" (Transitional Justice) עוסק בתהליכים היכולים לסייע למדינות וחברות שונות, שסבלו מהפרות זכויות אדם ואלימות פוליטית לאורך זמן - כתוצאה משלטון צבאי, דיקטטורה, מלחמת אזרחים, רצח עם – בניסיון להתמודד עם תוצאות העבר ולאפשר מעבר לתנאים יציבים של חיים משותפים, דמוקרטיה, כיבוד זכויות אדם ושלטון חוק. מנגנוני צדק מעברי יכולים לכלול, בין היתר, תהליכי גילוי אמת, הכרה, לקיחת אחריות, התנצלות, פיצוי, שיקום, משפטים פליליים, רפורמות חוקתיות ומוסדיות, ומנגנוני אמת ופיוס קהילתיים.

 

התכנית לצדק מעברי של הפקולטה למשפטים ומרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית, שנוסדה בשנת 2011, הינה היחידה מסוגה בישראל וכוללת שורה של קורסים אקדמיים, נסיעות לימוד והתמחות לחו"ל, כנסים בינלאומיים, ימי עיון וסדנאות המשלבים פעילי חברה אזרחית, נציגי מדינה ואנשי אקדמיה, מלגות לסטודנטים ועוד. מנהלה האקדמי של התכנית הוא פרופ' ברק מדינה.

 

בשנת הלימודים תשע"ה הפקולטה מציעה במסגרת התכנית את הקורסים הבאים:

 

62413 – "מבוא לצדק מעברי" עם ד"ר רון דודאי, שיתקיים בסמסטר א' בימי ד' בשעה 14:30 (2 נ"ז). קורס אבני פינה.

 

62373 – "קרקעות תכנון ובניה ושימור בירושלים – היבטים מעשיים של צדק מעברי"  עם עו"ד סאמי ארשיד, שיתקיים בסמסטר א' בימי ד' בשעה 16:30 (2 נ"ז).

 

62242 – "צדק מעברי: פרספקטיבות השוואתיות ובינלאומיות" (במסגרת הקולוקוויאם ע"ש פריד-גל) עם פרופ' רותי טייטל, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר א' בחודש דצמבר 2014 (2 נ"ז) (הקורס באנגלית).

 

62320 – "סדנת צדק מעברי ויישוב סכסוכים: צפון אירלנד כמקרה מבחן" עם ד"ר רון דודאי, שתתקיים בסמסטר ב' בימי ד' בשעה 14:30 (2 נ"ז). הסדנה כוללת נסיעת לימודים של שבוע ימים לצפון אירלנד.

 

62328 – "המקרה הישראלי-פלסטיני: פילוסופיה פוליטית, משפט וצדק מעברי" עם פרופ' ברק מדינה ועו"ד חסן ג'בארין, שיתקיים בסמסטר ב' בימי ב' בשעה 16:30 (2 נ"ז).

 

62256 – "צדק מעברי בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני" (במסגרת הקולוקוויאם ע"ש פריד-גל) עם פרופ' רותי טייטל, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר ב' בחודש מאי 2015 (2 נ"ז) (הקורס באנגלית).

 

62345 – "צדק מעברי באפריקה" עם עו"ד סיגל הורוביץ, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר ב' בחודש מרץ 2015 (1 נ"ז) (הקורס באנגלית).


(פרטי הקורסים וההרשמה מופיעים בשנתון).

התכנית לצדק מעברי נתמכת על ידי קרן גל ויוזמת פריד-גל לצדק מעברי

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים