homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

סדנאות צדק מעברי


כאשר משטר של דיכוי שיטתי מוחלף במשטר המכבד זכויות אדם ושלטון חוק, בין אם מדובר בתהליך של דמוקרטיזציה, כינון שלום לאחר מלחמת אזרחים ממושכת או בכל תהליך אחר, ישנו צורך להתמודד עם עוולות העבר. התחום הנקרא צדק מעברי (transitional justice) עוסק בדרכים השונות באמצעותן מתמודדות מדינות וחברות שונות עם עוולות העבר כדי להבטיח לתושביהן עתיד של כיבוד זכויות אדם ושלטון חוק. דרכים אלו עשויות להיות משפטיות ולא משפטיות ומשתנות בהתאם למעורבות הבינלאומית הקיימת. על קשת זו קיימת האפשרות לתביעה פלילית, פיצויים, הזכות לאמת, תיקונים מוסדיים או השילוב בין אמצעים אלו.


באופן מסורתי צדק מעברי הופיע במסגרת יוזמות במישור הלאומי, אולם בשנים האחרונות ישנו גידול במעורבות הבינלאומית בעיצוב וההשפעה על תהליכי צדק מעברי. דוגמאות למעורבות זו כוללות את הקמתם של טריבונלים פליליים בינלאומיים וכןאת ההשתתפות הבינלאומית בהקמתן של ועדות אמת. שחקנים בינלאומיים אשר מעורבים בתהליכי צדק מעברי כיום כוללים הן גופים לא-ממשלתיים (NGO's) והן את גופי ה-UN השונים. בעקבות התהליכים הפנימיים והבינלאומיים הסובבים סביב צדק מעברי התפתח התחום למוקד עניין אקדמי ברחבי העולם.


בסתיו 2009, מרכז מינרבה יזם סדנה בנושא צדק מעברי לסטודנטים מהאוניברסיטה העברית. הסדנה הורכבה מקורס בו למדו הסטודנטים אלמנטים ומתודות בצדק מעברי וכן סיור לימודי יוצא דופן למדינה בה יושמו מנגנוני צדק מעברי, במהלכו ניתן היה להתרשם וללמוד לעומק כיצד מנגנונים אלו משליכים על המציאות שלאחר קונפליקט. 


מעת שנוסדה, נחשבת הסדנה לצדק מעברי לאחת החוויות הלימודיות המרגשות המוצעות לסטודנטים בפקולטה למשפטים. כיום ההשתתפות אינה מוגבלת לתלמידי משפטים והינה פתוחה לתלמידי תואר ראשון או שני מדיסציפלינות שונות.


בין השנים 2009-2012 נבחרו שלוש קבוצות סטודנטים יוצאי דופן לסדנאות הצדק המעברי של מרכז מינרבה, שהשתתפו בסיורים הלימודיים בני 10 ימים לרואנדה ולטריבונל הפלילי הבינלאומי לרואנדה בארושה, טנזניה. סך הכל 26 סטודנטים השתתפו בסדנאות בנושא רואנדה, שהונחו על ידי עורכת הדין סיגל הורוביץ, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בעבר תובעת בטריבונל הבינלאומי הפלילי של רואנדה ויועצת בבית הדין המיוחד של סיירה ליאון וכיום מנהלת פרויקטים ועמיתת הוראה בתכנית ללימודי צדק מעברי של מרכז מינרבה (TJ@HU).


לקריאה נוספת אודות סדנאות צדק מעבריברואנדה 2009-2012 לחצו כאן (אנגלית).


בשנה האקדמית האחרונה התמקדה הסדנה בסכסוך ומנגנוני הצדק המעברי הקיימים בצפון אירלנד וקבוצת נוספת נבחרה ונסעה לסיור לימודי ומעשיר. הסדנה והסיור הונחו על ידי ד"ר רון דודאי, שסיים לאחרונה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת קווינס, בלפסט וכעת מנהל פרוייקטים ועמית הוראה בתכנית ללימודי צדק מעברי של מרכז מינרבה (TJ@HU).


לקריאה נוספת על הסדנה השנה: "צדק מעברי ויישוב סכסוכים: צפון אירלנד כמקרה מבחן", לחצו כאן (אנגלית).


צפו בתמונות מהסיורים הלימודיים של סדנאות צדק מעברי מהשנים השונות:

 


בוגרת התכנית סנא כנאנה דוברת בפני חברי מליציות הוטו לשעבר במחנה הלאומי לשחרור מפעילות צבאית ושילוב אזרחי ברואנדה, במהלך הסיור הלימודי בשנת 2012.

 משפט גצ'אצ'ה ברואנדה בו הועמדו לדין פושעי רצח העם, במהלך הסיור הלימודי בשנת 2010.     


אתר זיכרון לבית ספר ברואנדה, צולם על ידי סטודנטים של האוניברסיטה העברית במהלךהסיור הלימודי בשנת 2010.לוחית זיכרון המונה את שמות קורבנות רצח העם שנקברו בקבר האחים (קיגלי, רואנדה, הסיור הלימודי בשנת 2011)


 

 


עורכת דין ודוקטורנטית סיגל הורוביץ, מנחת הסדנה לצדק מעברי ברואנדה, בפגישת הקורס עם התובע הכללי של רואנדה בסיור הלימודי בשנת 2011.


 

 


 

סטודנטים של הסדנה לצדק מעברי וסטודנטים מרואנדה בתכנית להכשרה והעצמת נשים צעירות בקיגלי, הסיור הלימודי בשנת 2011.


 


 

פרופ' סם רוגג, נשיא בית המשפט העליון של רואנדה, מקבל את פניהם של הסטודנטים של סדנת צדק מעברי בקיגלי, הסיור הלימודי בשנת 2011.


 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים