homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
ראשי ראשי
הודעות ועדכונים הודעות ועדכונים
כנסים והרצאות כנסים והרצאות
מחקר מחקר
קורסים קורסים
סדנאות צדק מעברי סדנאות צדק מעברי
צדק מעברי וסכסוכים בעולם צדק מעברי וסכסוכים בעולם
קורסי קולוקוויום בנושא צדק מעברי ע"ש פריד-גל (אנגלית) קורסי קולוקוויום בנושא צדק מעברי ע"ש פריד-גל (אנגלית)
פוליטיקה של פיוס: היבטים מקומיים וגלובליים (אנגלית) פוליטיקה של פיוס: היבטים מקומיים וגלובליים (אנגלית)
צדק מעברי ומגדר (אנגלית) צדק מעברי ומגדר (אנגלית)
תחרות בית המשפט הפלילי הבינלאומי - ICC תחרות בית המשפט הפלילי הבינלאומי - ICC
עמיתי זכויות האדם עמיתי זכויות האדם
תכנית הקיץ הבינלאומית בנושא זכויות אדם תכנית הקיץ הבינלאומית בנושא זכויות אדם
The Israel Law Review The Israel Law Review
TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי
English English

על מנת להבטיח את ההגנה על זכויות האדם, לצד עיגון מעמדן החוקי והמשפטי, נדרשת הכרה בציבור בדבר מהותן וחשיבותן כנדבך יסוד בחברה מתוקנת. מרכז מינרבה לזכויות האדם פועל לקידום המודעות בתחום זה, באמצעות הקניית ידע והעשרה בקרב קהלי יעד ייחודיים, ובכלל זה סטודנטים, בעלי מקצועות רלוונטיים, קבוצות יעד שעשויות לשמש "סוכני משנה" להפצת הנושא ועוד. זאת במסגרת קורסים מטעם מרכז מינרבה והשתלמויות שנערכות בו.


בשנת הלימודים תשע"ו מציע מרכז מינרבה את הקורסים הבאים:


62373 – קרקעות תכנון ובניה ושימור בירושלים – היבטים מעשיים של צדק מעברי עם עו"ד סאמי ארשיד, שיתקיים בסמסטר א' בימי ד' בשעה 12:30 (2 נ"ז).

62233- סוגיות עכשוויות בצדק מעברי: ישראל- פלסטין ובית הדין הפלילי הבינלאומי עם פרופ' רותי טייטל ולואיס מורנו אוקמפו, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר א' בחודש דצמבר 2016 (1 נ"ז) (הקורס באנגלית).

62413 – מבוא לצדק מעברי עם ד"ר רון דודאי, שיתקיים בסמסטר ב' בימי ב' בשעה 14:30 (2 נ"ז). קורס אבני פינה.

62242 צדק מעברי: פרספקטיבות השוואתיות ובינלאומיות (במסגרת הקולוקוויאם ע"ש פריד-גל) עם פרופ' רותי טייטל, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר ב' בחודש מאי 2016 (1 נ"ז) (הקורס באנגלית).

62182- השוואת סכסוכים בינלאומיים עם פרופ' מיה שטייניץ, קורס מרוכז שיתקיים בסמסטר ב' בחודש יוני 2016 (1 נ"ז) (הקורס באנגלית). 

62458- קורס תחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהנחיית עו"ד עידו רוזנצוייג. הקורס הינו קורס שנתי אליו נבחרים הסטודנטים במהלך הקיץ.

62340- זכויות אדם והחברה הישראלית עם פרופ' דפנה גולן, הקורס כולל שיעור דו- שבועי והתנדבות בארגון זכויות אדם. 15 הסטודנטים המשתתפים בקורס נבחרים בתחילת שנת הלימודים.

 

פרטי הקורסים וההרשמה מופיעים בשנתון

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים