homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
ראשי ראשי
הודעות ועדכונים הודעות ועדכונים
כנסים והרצאות כנסים והרצאות
מחקר מחקר
מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש וידל אנג'ל מלגת פוסט-דוקטורט ע"ש וידל אנג'ל
קורסים קורסים
The Israel Law Review The Israel Law Review
TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי
English English

מרכז מינרבה מייחס חשיבות רבה לקידום המחקר האקדמי והלימוד של תחום זכויות האדם על ידי חוקרים וסטודנטים ממגוון מחלקות ודיסציפלינות.

.

המרכז מעודד מחקר בתחום באמצעות מענקים לחוקים העוסקים בתחום זה; מלגת פוסט-דוקטורט לעמית מחקר המתמקד בשאלות של זכויות אדם והמאבק בחוסר סובלנות; ומלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בשלב מתקדם של כתיבת התזה. מקבלי המענקים והמלגות הם בעלי רקע אקדמי מגוון, ממחלקות שונות באוניברסיטאות בישראל וממגזרים שונים באוכלוסייה. המחקרים עוסקים בגורמים חברתיים, פוליטיים, משפטיים וכלכליים המשפיעים על זכויות האדם בקהילות ובחברות שונות, ובהשלכות של הסכסוך הישראלי-הפלסטיני על זכויות האדם. בין התחומים העיקריים שנתמכו על ידי מרכז מינרבה עד כה: זכויות האדם במצבי קונפליקט, זכויות נשים, זכויות ילדים, זכויות מיעוטים וזכויות חברתיות-כלכליות.

.

המרכז מעודד לימוד של התחום באמצעות תמיכה ומלגות עבור סטודנטים המשתתפים בתוכניות ובקורסים העוסקים בזכויות האדם. התכנית המוכרת והוותיקה ביותר היא תכנית עמיתי זכויות האדם של המרכז, המתקיימת מדי שנה וכוללת הן לימוד והן התנסות מעשית בעולם ארגוני זכויות האדם.תנאי המלגות והמענקים והקריטריונים הנדרשים מתפרסמים בקול קורא בתחילת כל שנה אקדמית.מענקי מחקר

מדי שנה מציע מרכז מינרבה לזכויות האדם מענקי מחקר לחוקרים העוסקים בתחום זה, ממגוון מחלקות ודיסציפלינות. המחקרים עוסקים בגורמים חברתיים, פוליטיים, משפטיים וכלכליים המשפיעים על זכויות האדם בקהילות ובחברות שונות, ובהשלכות של הסכסוך הישראלי-הפלסטיני על זכויות האדם. 

מלגות תמיכה לתואר שלישי

מדי שנה מציע מרכז מינרבה לזכויות האדם מלגות תמיכה בסטודנטים הלומדים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית במגוון פקולטות, ונמצאים בשלב ב' של כתיבת התזה, העוסקת בזכויות אדם.מלגת עמיתי זכויות האדם

תכנית העמיתים לזכויות האדם הוקמה על מנת לטפח מודעות לנושא זכויות האדם בקרב סטודנטים באוניברסיטה, ולפתח דור חדש של פעילי זכויות אדם, על ידי חשיפתם לתיאוריות ולמחקרים אקדמיים עכשוויים בתחום זה, ובאמצעות התנסות מעשית. מאז 1999 נבחרים מדי שנה 15 סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון ושני, ממגוון מחלקות באוניברסיטה, המגלים עניין בנושא זכויות האדם ומחויבים לו. הסטודנטים משתתפים בסמינר דו-שבועי, המשלב לימודים והתנדבות אישית של 10 שעות שבועיות באחד מארגוני זכויות האדם. בתמורה להשתתפות בתכנית מקבלים הסטודנטים מלגה ונקודות זכות אקדמיות.מלגת התמחות בבית הדין הבינלאומי ברואנדה

מאז 2008 מציע בית הדין הפלילי הבינלאומי לרואנדה (הפועל מאז 1994 בארושה שבטנזניה) תכנית התמחות קצרה, בת שלושה חודשים, לסטודנטים למשפטים מהאוניברסיטה העברית. המתמחים עוסקים בעבודה משפטית בבית הדין ומלווים משפטים הנערכים בו. ההתמחויות האחרונות שהוצעו היו עבור שנת 2010.

במסגרת תכנית וידל אנג'ל למאבק בשנאה, גזענות ודעות קדומות, מרכז מינרבה לזכויות האדם העניק מלגות לכיסוי הוצאות ההתמחות לסטודנטים למשפטים של האוניברסיטה העברית בשנים 2011-2008.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים