homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הפורום למשפט ציבורי משמש כמרכז מחקר בתחומי המשפט החוקתי והמשפט המינהלי לחוקרים, מרצים וסטודנטים של הפקולטה.

פעילות הפורום כוללת ארגון כנסים, ימי עיון וסדנאות בהם נדונים מחקרים, לרוב בשלבי כתיבה, של חוקרים מהפקולטה וממוסדות אחרים ופסקי דין בתחום המשפט הציבורי, והענקת מלגות לסטודנטים העוסקים בחקר סוגיות במשפט ציבורי.
הסדנה במשפט ציבורי מתקיימת בסמסטר ב', בימי רביעי אחר-הצהרים.

לפרטים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל קרן וינשל, מרגית כהן, ברק מדינה או יואב דותן.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים