homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הסדנא לדיני מיסים היא בימת השיח של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לעיון והעמקה בתחום המס. הסדנא היא חלק מרכזי בפעילות הפורום למיסים שמוקם בימים אלה בפקולטה. הסדנא תאפשר לסטודנטים ולחוקרים לעסוק בסוגיות המובילות בתחום דיני המיסים, הן בתחום המחקר התיאורטי והן בתחום מדיניות המס. במסגרת הסדנא, יוצגו מאמרים של חוקרים מהארץ ומחו"ל וכן ניירות עמדה בנושאי מדיניות מס של מעצבי מדיניות המס בישראל, הנמנים על רשות המיסים ועל הפרקטיקה המיסית. הסדנא הינה מסגרת שנתית הכוללת מפגשים דו שבועיים. שנה"ל תשס"ט היא שנתה הראשונה של הסדנא, וצפויים להתארח בה מרצים למיסים מהמובילים בישראל, מרצים אורחים מבתי ספר למשפטים בחו"ל, מעצבי מדיניות בתחום המס בשירות הציבורי וכן חוקרים צעירים מובילים.הסדנא היא נדבך ראשוני בפעילות הפורום למיסים. פורום זה יהווה בסיס לשורה של פעילויות בתחום דיני המיסים; עידוד חוקרים צעירים בתחום המס; חיזוק הקשר בין הקהילה העסקית ורשות המיסים לבין הפקולטה למשפטים; ארגון כנסים והרצאות אורח ופעילויות נוספות.


מרכז הפורום והסדנא: פרופ' דוד גליקסברג, david.gliksberg@mail.huji.ac.il

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים