homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הפורום לדיני עבודה ורווחה משמש כמרכז למחקר בתחום דיני העבודה והרווחה בפקולטה, כבסיס ומסגרת תומכת לפעילויות מחקר והוראה בתחומים אלה, וכמוקד לרב-שיח בנושאי עבודה ורווחה בין חוקרים מדיסיפלינות רלבנטיות שונות, מורים, תלמידי מחקר, סטודנטים, שופטים, עורכי-דין, אנשי ממשל ופעילים אחרים בתחום. 

הפורום מקיים מפגשים קבועים לדיון במאמרים חדשים (בדרך-כלל בשלבי כתיבה) וכן לדיון בהתפתחויות חדשות בתחום. בדרך כלל מתקיימים המפגשים גם במסגרת סדנה לדיני עבודה ורווחה, אשר מהווה קורס בפקולטה אשר פתוח למספר מוגבל של תלמידים. 

בנוסף כוללת פעילות הפורום ארגון כנסים וימי עיון בתחום דיני העבודה והרווחה, וחלוקת מלגות לסטודנטים הכותבים מחקרים בתחום. 
 
פעילות הפורום נתמכת בסיוע קרן הקתדרה לדיני עבודה ע"ש אליאס ליברמן.

הפורום הוא בין מרכזי המחקר החברים בארגון Labour Law Research Network.
 
מרכז הפורום: פרופ' גיא דוידוב.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים