homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
ראשי ראשי
צוות המרכז צוות המרכז
ועדות אקדמיות ועדות אקדמיות
שותפים אקדמיים שותפים אקדמיים
תומכים תומכים
יצירת קשר יצירת קשר
הודעות ועדכונים הודעות ועדכונים
כנסים והרצאות כנסים והרצאות
מחקר מחקר
קורסים קורסים
The Israel Law Review The Israel Law Review
TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי TJ@HU: התכנית ללימודי צדק מעברי
English English

מרכז מינרבה לזכויות האדם


מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית הוא מהמרכזים הבולטים בנוף האקדמי הישראלי, המסורים לקידום המחקר והחינוך לזכויות האדם.


המרכז יוזם פרויקטים רבים המבקשים לקדם את המחקר ורמת השיח בין אקדמאים, גורמי ממשל, וחברה אזרחית סביב שלל דילמות מקומיות וגלובליות הנוגעות לזכויות אדם. כמו כן המרכז משקיע ועוסק רבות בקידום סטודנטים בולטים מהאוניברסיטה העברית בכדי לפתחם כמנהיגים לשינוי חברתי. 

צפו בסרט קצר על המרכז:

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים