homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

הסדנה למשפט פרטי ומסחרי מיועדת לדיון במחקרים בתחומים אלה. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחומים השונים של המשפט הפרטי והמסחרי, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום ולהוות פורום לדיון בנושאים אלה.

הסדנה מחויבת לפלורליזם של נקודות-מבט על המשפט הפרטי והמסחרי, לרבות ניתוחים של המשפט מתוכו, ניתוחים השוואתיים, היסטוריים ובינתחומיים מגוונים: פילוסופיים, כלכליים, פסיכולוגיים, פמיניסטיים וכדומה.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים