homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

החל בשנת הלימודים תשס"ח פועל בפקולטה הפורום למשפט והיסטוריה. הפורום מקיים מפגשים, ערבי עיון וסימפוזיונים בהשתתפות חוקרים מובילים בתחום ממוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובחו"ל.

כמו כן, מקיים הפורום, החל בשנת הלימודים תשס"ט, סדנה סמסטריאלית להיסטוריה של המשפט, בה מציגים חוקרים בתחום את מחקריהם. הסדנה פתוחה לתלמידי התואר הראשון (החל משנה ב') ותארים מתקדמים, כמו גם לסגל מתעניין ולציבור הרחב.  
החל בשנת הלימודים תשע"ד מכונה הסדנה סדנת דניאל יעקבזון להיסטוריה של המשפט, לכבוד עו"ד דניאל יעקבזון, התומך בה.
מרכז הפורום: ד"ר אדם חפרי-וינוגרדוב (adam.hofri@mail.huji.ac.il).
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים