homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
דף הבית דף הבית
מפגשי הסדנה מפגשי הסדנה
אירועים וכנסים אירועים וכנסים

לוח המפגשים של הסדנה בדיני מיסים לשנת הלימודים תשע'ו

תאריך שם מרצה נושא
19/10 ד"ר דוד אלקינס, מכללת נתניה The Merits of Tax Competition in a Globalized Economy
2/11 ישראל קליין, עמית מחקר, האוניברסיטה העברית Domestic Law & International Accounting: Time for Bifurcation
9/11 יניב הרץ, KPMG סומך-חייקין, מיסוי מוסדות כספיים
16/11 דר ברק אריאל, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית הזדמנויות בפשיעת צווארון לבן
23/11 פרופ' יורם מרגליות, אוניברסיטת תל-אביב שילוב פילנתרופיה במדיניות המס
7/12 פרופ' דוד גליקסברג, האוניברסיטה העברית

Do Judges' Attributes Matter?

14/12 גל גרינברג, מנהל המחלקה המקצועית – מע"מ, רשות המיסים מיסוי עסקאות באינטרנט
21/12 ד"ר ערן למפרט, יגאל ארנון ושות', TBA
28/12 Prof. Fadi Shaheen, Rutgers School of Law, How Reform-Friendly Are U.S. Tax Treaties?

11/

1

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, בית הספר ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית השפעת הקטנת מס הכנסה על הגירה מישראל
18/1 אריאל נבו, תלמיד מחקר, האוניברסיטה העברית (נושא המפגש יימסר בהמשך)

 

 • ללוח מפגשי תשע"ה
 • ללוח מפגשי תשע'ד
 • ללוח מפגשי תשע'ג
 • ללוח מפגשי תשע'ב
 • ללוח מפגשי תשע'א
 • ללוח מפגשי תש'ע
 •  
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
  ICS בניית אתרים