homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים

  • פרופ' יואב דותן
  • ד"ר קרן וינשל-מרגל
  • ד"ר מרגית כהן
  • פרופ' ברק מדינה
  • פרופ' מיכאיל קרייני
  • ד"ר ראם שגב
  • פרופ' שמעון שטרית
  • פרופ' יובל שני
  • רונן פוליאק, תלמיד מחקר
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים