homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים merkazim
המכון לקרימינולוגיה
המרכז לחינוך משפטי קליני
המרכז למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט
המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון
מרכז מינרבה לזכויות האדם
מכון סאקר
מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי
המכון למשפט עברי
שותפות אקדמיה-קהילה
האגודה הישראלית למשפט פרטי
הפורום לדיני מיסים
הפורום לדיני עבודה ורווחה
הפורום למשפט והיסטוריה
הפורום למשפט פרטי ומסחרי
פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי
פורום משפט אירופי
פורום משפט בינלאומי
פורום משפט וכלכלה
פורום משפט ופילוסופיה
פורום משפט ציבורי
פורום קניין רוחני

בפקולטה פועלים שורה של מכונים ומרכזים, אשר מארגנים מגוון פעילויות אקדמיות. פעילויות אלה כוללות, בין היתר, סדנאות, כנסים בין לאומיים וימי עיון.


בחלק זה של האתר תוכלו למצוא את אתרי המכונים והמרכזים השונים, בהם קיים מידע מפורט על פעילויות, אנשי סגל, פרסומים ועוד.

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים