homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים iruim

כנס הדוקטורנטים למשפטים השנתי הארצי הינו יוזמה סטודנטיאלית שהחלה בשנת 2013, כמסגרת לשיתוף פעולה בין-מוסדי. הכנס מיועד לשמש פורום קבוע לשיח אקדמי חוצה גבולות מוסדיים בין דוקטורנטים ודוקטורנטיות למשפטים, במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ומטרתו לפתח ולטפח קהילת דוקטורנטים למשפטים בישראל.

הכנס מתקיים באירוע מרכזי אחד, בן מספר ימים, אשר נערך מדי שנה.

כנס הדוקטורנטים השנתי הארצי לשנת תשע"ה יתקיים בימים ג-ד בכסלו התשע"ה, 25-26 בנובמבר 2014, בפקולטות למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.

 

לקול הקורא להגשת מאמרים לכנס תשע"ה ראו כאן

 

הוועד המארגן (והוועדה האקדמית לבחינת תקצירים שיתקבלו להצגה):

 

אוניברסיטת בר-אילן    האוניברסיטה העברית    אוניברסיטת חיפה     אוניברסיטת תל-אביב
אורלי אורן-קולבינגר     עומרי בן צבי, אפי צמח       גל אמיר, נוי ברינט        עינבל בלאו, שי קידר

 

  • תכנית המלאה של הכנס (יעודכן בהמשך).
  • רשימת המציגים וקישור למאמרים/לתקצירים (יעודכן בהמשך).
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים