homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים crim
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת


פרופ' מימי אייזנשטדט
פרופ' מימי אייזנשטדט
טלפון: 588-2205  דוא"ל: mimi@huji.ac.il
תחומי התעניינות:
פרופ' אייזנשטדט קיבלה דוקטוראט באוניברסיטת סיימון פרזר בקנדה ב- 1992. תחומי העניין שלה הם: נגישות לצדק, קרימינולוגיה ומהגרי עבודה, פיקוח פיקוח חברתי ונשים
 
 
ד"ר ברק אריאל
ד"ר ברק אריאל
מרצה – המכון לקרימינולוגיה
טלפון: 972-2-5883791  דוא"ל: barak.ariel@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
קרימינולוגיה ניסויית, שיטור ומשטרה, פשע צווארון לבן, משפט וחברה, חקר אמפירי של המשפט
 
 
פרופ' ג'וש גצקו
פרופ' ג'וש גצקו
מרצה - המכון לקרימינולוגיה
טלפון: 972-2-5882514  פקס: 972-2-5881725  דוא"ל: joshg99@gmail.com
תחומי התעניינות:
משפט פלילי ומדיניות חברה; תרבות וקביעת מדיניות; שליטה חברתית; משפט וחברה; סוציולוגיה של המדע; בריאות נפשית
 
 
פרופ' דיוויד וייסבורד
פרופ' דיוויד וייסבורד
טלפון: 02-5882507  דוא"ל: david.weisburd@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
פרופסור וייסבורד קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת ייל בארצות הברית בשנת 1985.תחומי העניין שלו כוללים, בין היתר: עבריינות צוארון לבן; משטרה; מניעת פשיעה; סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
 
 
ד"ר באדי חסייסי
ד"ר באדי חסייסי
המכון לקרימינולוגיה, ראש המכון
טלפון: 972-2-5883387  פקס: 972-2-588-1725  דוא"ל: badi.hasisi@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
ד"ר באדי חסייסי קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת חיפה, בשנת 2005.תחומי העניין שלו כוללים, בין היתר: שיטור חברות שסועות; משטרה ומיעוטים; שיטור מחאה ושיטור טרור.
 
 
ד"ר טל יונתן-זמיר
ד"ר טל יונתן-זמיר
המכון לקרימינולוגיה, סגנית לראש המכון
טלפון: 02-5882517  דוא"ל: tal.jonathan@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
יחסי משטרה-קהילה ותפיסות הציבור את המשטרה, לגיטימיות והוגנות ההליכים, שיטור טרור והשלכותיו ותצפיות סיסטמתיות.
 
 
פרופ' שמחה לנדאו
פרופ' שמחה לנדאו
אמריטוס
טלפון: 02-5882515  פקס: 972-2-588-1725  דוא"ל: simha.landau@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
פרופסור לנדאו קיבל את הדוקטורט שלו מן האוניברסיטה העברית בשנת 1973.תחומי העניין שלו כוללים, בין היתר: תוקפנות והתנהגות אלימה; פשיעה, מצבי לחץ ותמיכה חברתית; אלימות ותקשורת; ויקטימולוגיה; קבלת החלטות במערכת אכיפת החוק; איכות חיים.
 
 
פרופ'  לסלי סבה
פרופ' לסלי סבה
אמריטוס
טלפון: 02-5882571   דוא"ל: leslie.sebba@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
פרופסור סבה קיבל את הדוקטורט שלו מן האוניברסיטה העברית בשנת 1976.תחומי העניין שלו כוללים, בין היתר: פנולוגיה; ויקטימולוגיה; עבריינות נוער; מערכת אכיפת החוק; זכויות אדם.
 
 
ד"ר רוני פקטור
ד"ר רוני פקטור
מרצה בכיר, סגן לראש המכון
טלפון: 02-5882590  דוא"ל: rfactor@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
התנהגויות מסוכנות וסוטות, עבירות תנועה ותאונות דרכים, תפיסות הציבור את המשטרה, קבוצות מיעוט ואי שוויון, שיטות מחקר
 
 
ד"ר סימון פרי
ד"ר סימון פרי
טלפון: 972-2-5881742  דוא"ל: simon.perry@mail.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
Rational Choice in Crime, Policing Terrorism, Situational Crime Prevention.
 
 
פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן
פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן
טלפון: 02-5882505  דוא"ל: msnadera@mscc.huji.ac.il
תחומי התעניינות:
דר' שלהוב-קבורקיאן קיבלה את הדוקטורט שלה באוניברסיטה העברית בשנת 1994.תחומי העניין שלה כוללים, בין היתר: נשים, חוק ושליטה חברתית; נשים, צבא ואלימות; זכויות וזהויות של ילדים ונשים באזורי עימות; התערבויות קליניות רגישות הקשר; שיטור של אלימות במשפחה.
 
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים