homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים bogrim

 הפקולטה למשפטים היא בית הספר למשפטים הוותיק במדינת ישראל, כור מחצבתם של מחזורים רבים של משפטנים המצטיינים בחייהם המקצועיים במגזרים הציבורי והפרטי ובאקדמיה.

הפקולטה מתגאה בהישגיהם הרבים של הבוגרים והבוגרות שלה, ורואה עצמה כבית לא רק לתלמידים הנוכחיים ולסגל, אלא גם לאלפי בוגריה. 

מדור הבוגרים הוקם על מנת לקדם את המשכיות הקשר שבין הפקולטה לבין בוגריה, ובין הבוגרים לבין עצמם, כמסגרת מתאמת לשיתוף הפעולה, העזרה ההדדית והפעילות הציבורית המאפיינת את הפקולטה ואת בוגריה.

פעילות הבוגרים בפקולטה זוכה למספר רב של ביטויים כגון הוראה, השתתפות באירועים אקדמיים, השמת תלמידים ומתמחים, ביטאון "הפקולטה" לבוגרי הפקולטה למשפטים, תמיכה בפרויקטים חברתיים ותרומות נוספות לחיי הפקולטה.

מדור הבוגרים אמון על עדכון פרטיהם האישיים המעודכנים של בוגרי הפקולטה לדורותיהם תוך שיוכם למחזורים לפי שנת הענקת התואר.

על מנת ליצור קשר עם מדור הבוגרים, לברר כיצד ניתן להיות מעורבים בפעילות בוגרים ולהירתם לארגון כנס מחזור לשנתון שלכם, נא לפנות לכתובת: 
maayant@savion.huji.ac.il

תוכלו לעדכן את פרטיכם האישיים במאגר הבוגרים שלנו גם
כאן.
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים