homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים bogrim
לאורך השנים חלק מבוגרי הפקולטה פנו ללימודי המשך מעבר לים. מתוך רצון לעזור לבוגריה, הפקולטה מפעילה מערך ייעוץ לשוקלים נסיעה לצורכי לימודים. בנוסף לזאת, הפקולטה מעניקה תמיכה כספית למספר מאד מצומצם של תלמידים.
 

ללוח מודעות למלגות

 

לשאלות פרטניות בעניין מלגות פנימיות של הפקולטה ניתן לפנות לגב' עליזה סל-מן

 

לאימות תעודות אקדמאיות לקראת יציאה ללימודים בחו"ל, לחצו כאן

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים