homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים bogrim

אימות תעודות בוגרים


החל מאוגוסט 2014, הפקולטה משיקה שירות חדש עבור קהילת הבוגרים: אימות תעודות בוגרים ישירות דרך אתר האינטרנט של הפקולטה, בעזרת חברת MYEASYDOCS - ספק שירות חיצוני לאימות מסמכים דרך האנטרנט.


שירות זה הינו בעיקר עבור בוגרים/מעסיקים הנדרשים לאמת תעודות גמר תואר לטובת המשך לימודים או קבלה לעבודה. 

                    להמשך כניסה למערכת, לחץ כאן           

 


לפרטים נוספים על השירות, ניתן לבקר באתר החברה   www.myeasydocs.co.il

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים