homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about
לארכיון עמוד 3 מתוך 3

4.1.2007 זליכה : על השחיתות
מידע מורחב ››
4.1.2007 אהרון ברק קיבל אות "פועל הצדק" על שליחות חברתית
מידע מורחב ››
3.1.2007 זליכה : על השחיתות
מידע מורחב ››
1.1.2007 זליכה בכינוס
מידע מורחב ››
28.4.2003 הנשיא ברק על הוועדה לבחירת שופטים: אחת מהפנינים של היצירה הישראלית המקורית
דבריו מוזכרים במהלך ראיון שהעניק לביטאוני הסטודנטים; את דברי השבחים חלק באמצע ינואר, כשעוד לא העלה על דעתו איזה בזיון צופן לו סבב המינויים המתוכנן עינת ברקוביץ, גלובס, 28/04/2003
מידע מורחב ››
24.7.2002 הפרדה גזעית כפויה
הקמת יישובים ליהודים בלבד תשרת את הסוכנות היהודית ולא את האזרחים פרופ' אלון הראל, הארץ 24.7.2002
מידע מורחב ››
25.12.2001 הדיקנים עם ברק
מידע מורחב ››
13.11.2001 לא מהלך פלא
מידע מורחב ››
9.11.2001 על סלט ביצים ודמוקרטיה
על סלט ביצים ודמוקרטיה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת קיבלה את עמדתו של אהרון ברק, ודחתה את ההצעה להקים בית משפט לחוקה. גם באקדמיה מותחים ביקורת על ברק, ומציעים פשרה שתקבע שהכל שפיט- אבל רק בהסכמה שמוליק ינאי, מקור ראשון, 9.11.2001
מידע מורחב ››
9.11.1999 בית משפט לחוקה? לא צריך
מידע מורחב ››

לעמוד הקודם >
1, 2, 3,
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים